Kulturell lyhördhet i våra arkiv

Getty Images tar sitt ansvar på allvar som världsledande inom visuellt innehåll och våra digitala bibliotek är både kulturella och kommersiella resurser, som stöds av ett pågående program för analog konservering och bevaring samt digital utveckling av metadata.

Som världens största privata visuella arkiv äger vi och representerar material från tusentals unika källor från olika kulturer och tidsperioder, som alla finns tillgängliga som en del av den historiska dokumentationen.

Källorna som finns i arkiven kan innehålla bilder och språk som anses olämpliga idag men de är en spegling av sin tid. Vi försöker därför balansera bevarandet av historien med en lyhördhet och känslighet inför dess presentation. De ursprungliga beskrivningarna, många skrivna för decennier sedan, kan ge viktiga sammanhang men även uppvisa fördomar.

Idag strävar vi efter att skriva korrekta och respektfulla bildtexter. Därför samarbetar vi med våra partner och contributors för att bedöma samt uppdatera olämpligt eller skadligt innehåll. Vi arbetar också med att korrigera sakfel inom rimlig tid, likväl som att kontinuerligt lägga till mer bilder med ämnen som traditionellt är underrepresenterade i det historiska berättandet.