GI-Values-LP-Hero.jpg
GI-Values-LP-Hero.jpg

Om Getty Images

Gör en djupdykning ner bland våra värderingar

 
 

Utforska våra värderingar

Vårt mål på Getty Images är att påverka världen. Vi strävar mot målet med hjälp av bilder, videor och illustrationer vars syfte är att informera, driva debatt, roa, inspirera och utmana historiska fördomar.

Vi är ett unikt bildinnehålls‑ och teknikföretag som målmedvetet vill tjäna hela spektrumet av världens växande kreativa gemenskap, från de största globala företagen till småföretag och tvärs över hela den kreativa ekonomin.
Vi tillför vår kumulativa, kreativa kunskap och vår journalistiska excellens för att uppnå vårt mål.

Vi strävar efter äkthet med hjälp av handlingar och innehåll som representerar verkliga människor, händelser och fakta.

Vi stödjer den kreativa ekonomin och immateriella rättigheter som låter kreatörer investera i banbrytande, unikt innehåll.

Vi skyddar och förespråkar fri press, redaktionell integritet samt de demokratiska strukturer och friheter som stödjer dessa principer.

Vi bevarar en visuell historia för att fira milstolpar och historiska bidrag samt utbildar framtida generationer i misstag som gjorts av tidigare generationer.

Vi behandlar våra kollegor, kunder, partner och de grupper vi interagerar med, med respekt. Våra ledarskapsprinciper vägleder våra interaktioner.

Vi motsätter oss rasism, intolerans och hat Vi avvisar och fördömer alla former av rasistiska orättvisor, dålig behandling och diskriminering samt exkludering av marginaliserade grupper från samhället. Vi aspirerar till en högre nivå av inkludering och större förståelse av mångfald genom att aktivt lyssna, lära, förändra och hålla oss själva ansvariga på vår ständiga resa till förbättring.

Vi bejakar ett växande tänkesätt och infinner oss varje dag, i förvissningen om att vårt visuella innehåll och våra handlingar kan förändra världen mot ökad förståelse, acceptans, deltagande, hållbarhet och kreativitet.

Våra ledarskapsprinciper

Det spelar ingen roll var någonstans våra Getty Images‑anställda sitter, vi har alla införlivat ett antal gemensamma värderingar – våra ledarskapsprinciper – i vårt dagliga arbetsliv. Vårt mål är att vara den bästa globala arbetsplatsen, någonting som ligger oss varmt om hjärtat. Det är därför som vi är beslutna att införliva dessa principer dag ut och dag in.

1. Vi är trovärdiga, transparenta och ärliga.
2. Vi höjer alltid ribban.
3. Vi kommer gemensamt med lösningar.
4. Vi bryr oss om, är snälla, artiga och respektfulla.
5. Vi är inkluderande när det gäller olika röster, perspektiv och erfarenheter.
6. Vi avvisar fördomsfullt beteende och diskriminering.
7. Vi är ett enda Getty Images utan några silos.
8. Vi levererar våra åtaganden och kommersiella mål.
9. Vi sätter kunden i centrum i allt vi gör.

Vårt ställningstagande gällande mångfald och inkludering

Mångfald och inkluderande vision: Ett Getty Images vars anställda, contributors och bilder speglar mångfalden hos våra kunder och marknader runt om i världen. Vår kultur låter individer komma till arbetet som sig själva, bli behandlade med respekt och få samma möjligheter och säkerställer att deras perspektiv och erfarenheter inlemmas i vårt beslutsfattande.

Mångfald och inkludering är inte modeord – de är meningsfulla mål rotade i våra ledarskapsprinciper som vi aktivt arbetar mot, från våra anställdas erfarenheter till vår innehållsutveckling. De är inte heller en destination utan en resa som vi är fast beslutna att göra, då vi förstår vikten av att förbättra autentisk visuell representation och att ta hand om våra anställda runt om i världen.

BLM‑uttalande

BLACK LIVES MATTER – Under alltför lång tid har svartas liv inte haft tillräckligt stor betydelse för oss här på Getty Images, men det kommer att ändras från och med nu – vi kan inte vänta längre.

Varför har vi väntat med att göra ett externt uttalande? Vi saknar den mångfald och det välkomnande som vi uppriktigt har strävat efter, speciellt inom ledarskap. Därför har vi tagit oss tid att lyssna och bättre förstå de erfarenheter som våra svarta kollegor har, både inom och utanför Getty Images. Vi är tacksamma och ödmjuka inför den generositet och det mod de har visat genom att dela sina livserfarenheter med oss. Vi har hört dem; deras ord har fundamentalt påverkat vårt nya perspektiv, det här ställningstagandet och de åtgärder som vi lägger fram.

Getty Images motsätter sig rasism. Pressfriheten är fundamental för att kunna eliminera rasism från samhällets alla delar. Getty Images motsätter sig restriktioner, skrämseltaktik och förföljelse som begränsar yttrandefriheten, rätten att protestera och medias rätt att rapportera händelser säkert, fritt och opartiskt.

Vi medger till fullo att våra ord inte är mer värda än den faktiska förändring som sker inom vår organisation och vår bransch, för att lyfta fram att svartas liv spelar roll varje dag.


Kultur och representation

Vi måste grunda vår kultur på antirasism och eliminera ”white supremacy”. Detta innebär att främja en miljö som uppmuntrar de anställda till att våga påpeka beteenden och handlingar som är negativa mot svarta, då de sker. Vi lovar strikt ansvarsskyldighet och noll tolerans för rasism i vårt gemensamma arbete.

Vi måste bygga en bred gemenskap och skapa en miljö där alla kan växa. Sättet som vi anställer på, utvecklar och ger kompensation måste korrigeras för systematisk diskriminering. Detta gäller alla nivåer och avdelningar, samt vårt globala nätverk av innehållsskapare. Vi lovar att förändra representationen på alla ledarskapsnivåer.


Innehåll

Vi tror fullt och fast på att bilder kan förändra världen. För att kunna göra det måste vi stödja svarta innehållsskapare. Vi måste berätta fler av de autentiska historier som finns i den svarta communityn globalt och vi erkänner återigen, att vi inte kan göra detta utan svarta innehållsskapare bakom linsen. Tillsammans med andra som skapar, distribuerar och väljer bildmaterial har vi ett påtagligt tillfälle att driva en positiv förändring ännu längre. Tillsammans med denna förändring måste vår teknik visa bildmaterial som reflekterar världen, och vi lovar fortsatta förbättringar inom redigering och sökning för att ta bort diskriminering.

Vi medger att vi har kommit till korta tidigare men lovar att bättra oss. Vi står som ansvariga inför varandra inom Getty Images, likväl som inför våra kunder, innehållsskapare och partner. Vi inser att bilder har makt att förändra världen och vi accepterar ansvaret som kommer med den makten.

Antirasistiskt ställningstagande

VI MOTSÄTTER OSS RASISM OCH ORÄTTVISOR – På Getty Images motsätter vi oss rasism, intolerans och hat. Vi avvisar och fördömer alla former av rasistiska orättvisor, dålig behandling, diskriminering eller exkludering av marginaliserade grupper i samhället.

Vi tror på ett Getty Images vars anställda, contributors och bilder speglar mångfalden hos våra kunder och marknader runt om i världen. Vi strävar efter att skapa en kultur som stödjer individer att komma till arbetet som sig själva, bli behandlade med respekt och få samma möjligheter och säkerställer att deras perspektiv och erfarenheter inlemmas i vårt beslutsfattande.

Vi är fast beslutna att stödja våra anställda, där alla erfarenheter och bakgrunder är respekterade och där alla kommer samman för att skapa fantastiska bilder, stödja våra kunder och påverka världen. Vi är fast beslutna att utrota och nedmontera orättvisor och barriärer som förhindrar individer att bli sedda, hörda, värdesatta och respekterade för deras fullständiga autentiska jag.

Vi är fast beslutna att ha en arbetsmiljö som är säker och inkluderande för alla individer. Vi är fast beslutna att öka mångfalden i vårt team, vårt ledarskap och bland våra innehållsskapare. Vi är fast beslutna att öppna en dialog och tillhandahålla resurser och träning som stödjer vår kollektiva läranderesa. Vi är fast beslutna att erbjuda en autentisk och positiv beskrivning av alla marginaliserade grupper.

Pressfriheten är fundamental för att kunna eliminera rasism från samhällets alla delar. Vi motsätter oss restriktioner, skrämseltaktik och förföljelse som begränsar yttrandefriheten, rätten att protestera och medias rätt att rapportera händelser säkert, fritt och opartiskt.
Vi förstår att det kommer krävas mycket arbete och hängivenhet över tid, men vi är fullt investerade och orubbligt engagerade.

Vi motsätter oss hat i alla former och hat som riktas mot olika grupper.

Kulturell känslighet i våra arkiv

Getty Images tar sitt ansvar på allvar som en världsledare inom visuellt innehåll, och våra digitala bibliotek är både kulturella och kommersiella resurser som stöds av ett pågående program för analog konservering och bevaring samt digital utveckling av metadata.

Som världens största privata visuella arkiv äger vi och representerar material från tusentals unika källor från olika kulturer och tidsperioder, som alla finns tillgängliga som del av den historiska dokumentationen.

Källorna som finns i arkiven kan innehålla bilder och språk som anses olämpliga idag men de är en spegling av sin tid, och vi försöker balansera bevarandet av historien med en lyhördhet och känslighet inför dess presentation. De ursprungliga beskrivningarna, många skrivna för decennier sedan kan ge viktiga sammanhang, men även uppvisa fördomar.

Idag strävar vi efter att skriva korrekta och respektfulla bildtexter. Därför samarbetar vi med våra partner och contributors för att bedöma samt uppdatera olämpligt eller skadligt innehåll. Vi arbetar också med att korrigera sakfel inom rimlig tid, likväl som att kontinuerligt lägga till mer bilder med ämnen som traditionellt är underrepresenterade i det historiska berättandet.

Läs mer ›

Pressfrihet

Som hängivna supporters av The Committee to Protect Journalists, tror vi att en fri press är nödvändig för vårt globala samhälle och säkerställer att vi på ett korrekt sätt kan dokumentera och fånga världshändelser samtidigt som vi informerar. Med anledning av detta är pressfrihet något som vi aktivt arbetar för att stödja, både när det gäller vårt team av fotografer och vår contributor‑familj, såväl som den vidare kreativa gemenskapen med hjälp av stipendier och resurser. Läs mer om våra redaktionella stipendier här.

Generativ AI

Getty Images har alltid varit en tillförlitlig partner när det gäller kommersiellt säkert, kraftfullt visuellt innehåll som förhöjer kreativiteten och hjälper våra kunder att påverka världen. Med hjälp av kostnadseffektiva och problemfria produkter kombinerat med tjänster som är bäst i klassen, är vårt mål att hjälpa dig att nå din målpublik och få dem att agera. Vår inkorporering och distribuering av AI‑tekniker tränade på fullt tillåtet kreativt innehåll främjar det målet och utökar vår kapacitet att leverera exakt det som du letar efter – för den perfekta bilden.

Oavsett om du letar efter AI‑genererat innehåll för kreativ inspiration eller bilder som ska användas kommersiellt, erbjuder våra AI‑genererade tjänster fullt skydd och skadeersättning för användning i en snabbt föränderlig juridisk och reglerad miljö.

Upphovsrätt och kreativitet

På Getty Images tror vi att innovation och kreativitet frodas i en miljö där kreatörer, fotografer, videografer och kreativa, oavsett var de befinner sig, kan få bra kompensation för sitt arbete, speciellt när det används för kommersiella syften – därför är vi stolta över att vi stöttar upphovsrätten. Vi tror också på vikten av att skapa åtkomst till premiuminnehåll, vilket är anledningen till att vi gör miljontals bilder tillgängliga utan kostnad för icke‑kommersiell användning, via vår inbäddningsfunktion. För oss handlar det helt enkelt om rätt licensiering.

Som global leverantör av digital media prioriterar vi fortfarande skyddandet av våra fotografers och bidragande kreatörers verk. Idag, som medlemmar av Digital Media Licensing Association är vi aktiva förespråkare för korrekt upphovsrättsanvändning.

Intresserad av att veta mer om Getty Images Rättigheter och tillstånd? Kolla in Grunderna i bildanvändningsrättigheter. Vill du läsa mer om vår inbäddningsfunktion? Gå hit. Ny när det gäller upphovsrätt och vill lära dig om “grunderna”? Gå till U.S. Copyright Office, WIPO eller UK Intellectual Property Office. Nyfiken på hur upphovsrätt påverkar branschen och oroad över skyddet för kreatörers rättigheter? Vi rekommenderar att du besöker DMLA, the Copyright Alliance och CEPIC.