Hjälpcenter: Licensiering

Hjälpcenter

Licensiering


Licensiering av foton, illustrationer, videor och musikklipp

När du hämtar en bild, en video eller ett musikklipp från Getty Images köper du inte själva filen – du köper en licens som ger dig rätt att använda innehållet i dina projekt.

Royaltyfria licenser
De flesta av våra foton, illustrationer, videor och musikklipp tillhandahålls under vår vanliga royaltyfria licens, vilken är vår mest använda licens. Den ger dig rätt att använda materialet i en mängd olika projekt, inklusive reklam, webbplatser, bloggar, presentationer, videoproduktioner, poddradio och mer. Eftersom dessa filer är royaltyfria betalar du endast för den ursprungliga filhämtningen och behöver inte betala någon royalty till upphovspersonen varje gång du använder materialet. Din licens ger dig rätt att använda innehållet så många gånger du vill, var du vill och så länge du vill (enligt villkoren i licensavtalet för content).

Rättighetsskyddade/rights-ready-licenser
Rättighetsskyddade redaktionella bilder och rights-ready-videoklipp skiljer sig från royaltyfria bilder och videoklipp då din licens baseras på hur, var och hur länge du planerar att använda materialet. Eftersom du endast betalar för den specifika användningen kan du inte använda dessa bilder eller videoklipp i ytterligare projekt utan att köpa ytterligare licenser. Getty Images erbjuder inte längre rättighetsskyddade licenser för kreativa bilder.

Äganderätt till licens

Om du inte identifierar någon annan än dig själv (eller ditt företag) som ”licensinnehavare” vid köpet, kvarstår rätten att använda innehållet som beskrivs i vårt licensavtal för content hos dig.

Du kan överlåta äganderätten till licensen till en annan person eller ett företag (till exempel en klient) genom att ange ett namn i fältet Licensinnehavare under avsnittet Referensanmärkningar i kassan. Licenser som köpts med förbetalda paket eller abonnemang kan inte överlåtas.

För mer information, läs vårt licensavtal för content

Royaltyfria (RF) licenser

De flesta av våra foton, illustrationer, videor och musikklipp finns tillgängliga under vår vanliga royaltyfria licens som ger dig rätt att använda materialet i en mängd olika projekt, inklusive reklam, webbplatser, bloggar, presentationer, videoproduktioner, poddradio och mer. Eftersom dessa filer är royaltyfria betalar du endast för den ursprungliga filhämtningen och behöver inte betala någon royalty varje gång du använder materialet. Din licens ger dig rätt att använda innehållet så många gånger du vill, var du vill och så länge du vill (enligt villkoren i licensavtalet för content).

För mer information, läs vårt licensavtal för content

Rättighetsskyddade (RM) och rights-ready (RR) licenser

Rättighetsskyddade redaktionella bilder och rights-ready-videoklipp skiljer sig från royaltyfria bilder och videoklipp då din licens baseras på hur, var och hur länge du planerar att använda materialet. Eftersom du endast betalar för den specifika användningen kan du inte använda dessa bilder eller videoklipp i ytterligare projekt utan att köpa ytterligare licenser. Getty Images erbjuder inte längre rättighetsskyddade licenser för kreativa bilder.

För mer information, läs vårt licensavtal för content

Vad hände med de rättighetsskyddade kreativa bilderna?

Vi har gjort det enklare och mer prisvärt att licensiera kreativa bilder genom att gå över till en helt royaltyfri samling som inkluderar det bästa från våra tidigare rättighetsskyddade kreativa bilder. Som ett resultat av detta kommer vi inte längre att licensiera några kreativa RM-bilder.

Alla kreativa bilder med en aktiv rättighetsskyddad licens kommer finnas tillgängliga i enlighet med licensens villkor fram tills att licensperioden går ut.
Varje fil som du hämtar från Getty Images levereras med en licens som ger dig rätt att använda bilden, illustrationen eller videon för många olika ändamål när det kommer till royaltyfria licenser och specifika ändamål baserat på var, när och hur du använder filen när det kommer till rättighetsskyddade redaktionella bilder och rights-ready-videoklipp. Du äger inte filen, men du har rätt att använda den.

Om du använder en fil i ett projekt utan att licensiera den bryter du mot upphovsrätten och kan hållas juridiskt ansvarig för överträdelsen.

Läs mer om hur upphovsrätten påverkar dig

Har du fler frågor? Kontakta oss

624349502, Jay's photo