Socialt företagsansvar på Getty Images

Socialt företagsansvar
på Getty Images

Socialt företagsansvar på Getty Images

Våra bilder berör hjärtan, sinnen och driver åsikter – främjar idéer och handel för organisationer runt om i världen, och ger dem möjlighet att driva påverkan samt förändra uppfattningar på samma gång.

Vi tror att visuell representation spelar roll över hela. Därför har vi gjort det till vår mission att se till att alla människor oavsett etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet, sexuell läggning och religion såväl som de med olika funktionsnedsättningar, får se sig själva representerade på ett autentiskt och inkluderande sätt i bilderna som omger dem.

Vi vet också att vårt företag påverkar individer och samhällen på alla nivåer, varje dag. Därför värdesätter vi kreativa rättigheter som stärker kreativa yrken, pressfrihet och skydd av journalister – alla lika nödvändiga för ett fritt samhälle – samt generositet som får samhällsgrupper att blomstra överallt.

Representation

Vi har ägnat mer än ett decennium åt arbetet med att bryta ner stereotyper och skapa en mer autentisk visuell syn på koncept som könsidentitet, sexuell identitet, religion, etnisk bakgrund, mental hälsa och funktionsnedsättning för organisationer runt om i världen, som de kan använda i sin kommunikation. Precis som bilder har förmågan att forma idéer, tror vi att de har förmågan att förändra världen – genom att de förhöjer våra kunders mångsidiga berättelser under deras strävan att förändra uppfattningar, väcka empati och bygga gemenskaper.

Mångfald bakom linsen är lika viktig för oss som mångfald framför linsen.  Därför är vi medvetna om vem som tilldelar, fångar och redigerar innehåll  samt arbetar aktivt för att förbättra representationen på båda sidor av kameran – speciellt när det gäller samhällsgrupper som varit historiskt marginaliserade. Genom att göra detta tror vi att vi kan främja vår vision mot att förbättra visuell representation världen över.

BBC Kids-samlingen
BBC Kids‑samlingen 
För att ytterligare driva vårt engagemang med att bryta visuella stereotyper och bredda representationen av människor, samarbetar vi med BBC för att skapa ett bibliotek med autentiska bilder och videor av barn. Både Getty Images och BBC är fast beslutna att öka representationen av barn och familjer som är underrepresenterade i media idag. Genom lanseringen av mer än 2 000 bilder och videor fångar BBC Kids‑samlingen vardagsögonblick för ett stort spektrum av barn från hela Storbritannien.
Black Archives
Black Archives
Vi började vårt samarbete med Black Archives 2021, genom att tillhandahålla multimedieplattformen som riktar rampljuset mot svartas erfarenheter, med hjälp av en otrolig åtkomst till deras enorma arkiv. I Black Archives missions anda, att ge en röst åt underberättade historier, har Black Archives grundare Renata Cherlise valt ut sällan tidigare sedda historiska bilder från svartas vardagsliv från Getty Images mer än elva miljoner digitaliserade och analoga fotografier och videor, för att tillhandahålla information till alla som försöker förstå arvet från tidigare generationer. De här utvalda samlingarna finns tillgängliga att se och licensiera på gettyimages.se.
Black History & Culture Collection
Black History & Culture Collection
Med beräknad lansering 2022, håller Getty Images på att göra bilder i företagets ägo, vilka är knutna till historien/kulturen hos den afrikanska svarta diasporan i USA och Storbritannien, tillgängliga utan kostnad för icke‑affärsdrivande användning som syftar till att stödja utbildning om, reflektion över och utvidgning av spännvidden hos dessa historiska berättelser.
Disability-samlingen
Disability‑samlingen 
Verizon Media, Getty Images och National Disability Leadership Alliance har gått samman för att skapa Disability‑samlingen, en växande samling av bildbanksbilder och ‑video som bryter stereotyper och autentiskt porträtterar människor med funktionsnedsättning i vardagen. Vi stöttar vår bransch till att göra allvar av att representera funktionsnedsättning med bildbanksbilder som kan licensieras av vem som helst i världen.
Disrupt Aging®-samlingen
Disrupt Aging® ‑samlingen
2018 började vårt samarbete med AARP – den största opolitiska välgörenhetsorganisationen dedikerad åt att stärka amerikaner från 50 år och uppåt, så att de själva kan välja hur de vill leva medan de åldras – att förändra samtalet kring åldrandet. Tillsammans har vi omdefinierat vad det innebär att bli äldre genom att på ett autentiskt sätt visa realiteten av dagens åldrande, samtidigt som vi motarbetar förlegade stereotyper som antyder att åldrandet är en isolerande eller långsam livsstil – speciellt när äldre lever ett alltmer fullvärdigt liv tillsammans med nära och kära i alla åldrar. Disrupt Aging®‑samlingen växer ständigt och innehåller tusentals bilder som fångar ögonblick i vardagen som hjälper till att bryta stereotyper och kämpar mot åldersfördomar.
GLAAD
GLAAD
På Getty Images har vi konsekvent investerat i att hjälpa våra kunder att gå bortom pridebudskap och regnbågssymbolism, och fortsätta att uppmuntra våra fotografer och kunder att ta sig förbi skadliga hbtq+‑stereotyper. Därför samarbetar vi med GLAAD, hbtq‑organisationen för mediaopinion, och GLAAD Media Institute, vilka arbetar tvärs över alla former av media när det gäller hbtq‑representation.

Vårt mål är att tillsammans stärka media och varumärken till att bli mer inkluderande, genom att öka antalet tillgängliga bilder som autentiskt representerar hbtq‑gemenskapen. Detta genom att skapa en Guidebok för hbtq+ som tillhandahåller vägledning, stöd och handlingsbar förståelse.
HBCU Archival Grants Program
HBCU Archival Grants Program
Den här nya stipendieserien erbjuder historiska svarta högskolor och universitet – även kända som HBCU – möjligheten att digitalisera sin värdefulla visuella historia till förmån för studenter, professorer och allmänheten. Stipendierna täcker den formella digitaliseringsprocessen av biblioteken på de mottagande HBCU:erna, och ökar åtkomsten till en rikedom av unika och sällan sedda bilder, samtidigt som de också tillåter tidigare okända historier bli delade.
Lean In-samlingen
LeanIn‑samlingen 
2014 började vi samarbeta med LeanIn.Org,  den ideella organisation som grundades av Facebooks COO Sheryl Sandberg och vars syfte är att stärka kvinnor. Samarbetet ledde till skapandet av Lean In‑samlingen—ett bildbibliotek ägnat åt att hylla kraftfulla  bilder av kvinnor, flickor och samhällsgrupperna som stödjer dem. Lean In‑samlingen visar en modern, realistisk syn på kön:  kvinnor som ledare; män som vårdande och samarbetande samt flickor som starka, smarta och ambitiösa.
NAACP
NAACP
Vi började samarbeta med NAACP, den största medborgarrättsorganisationen i USA, för att förstärka och expandera den visuella berättelsen av den svarta gemenskapen, i relation till hur den karaktäriseras i media och reklam på nationell nivå. Genom att samarbeta med medborgarrättsrörelsen vill vi lyfta fram verk från fotografer, videografer och illustratörer som vill berätta historier om de svartas erfarenhet. Tillsammans utvecklar vi handlingsbara insikter för kommunikatörer, marknadsförare och medlemmar av media, för att säkerställa att de är bättre utrustade att eftertänksamt berätta mer holistiska, välbalanserade historier som visar svartas erfarenhet framöver.
Nosotros-samlingen
Nosotros‑samlingen 
Vi lanserade Nosotros‑samlingen 2019 för att dela den sanna berättelsen om de latinamerikanska samhällsgrupperna i Nordamerika, den absolut första handplockade samlingen i sitt slag. Genom att förändra den visuella representationen av den här nyanserade gruppen, motarbetar denna växande samlingen av tusentals bilder och videor avsiktligt genomträngande skadliga stereotyper.
Picturing Black History
Picturing Black History
Ett pågående samarbete mellan Ohio States Origins: Aktuella händelser i ett historiskt perspektiv och Getty Images, Picturing Black History ämnar att, ta fram okända historier och sällan sedda bilder av svartas erfarenheter, genom att erbjuda nya sammanhang kring kultur‑signifikanta ögonblick med hjälp av att lyfta fram dem i ljuset och i blickfånget. Genom att blanda bredden och djupet av Getty Images bildarkiv med den erkända expertisen hos Origins och Ohio States History Department, syftar vi till att informera, utbilda och driva världen framåt, genom att utforska det förflutna.
Projektet #ShowUs
Projektet #ShowUS
Tillsammans med vår partner Dove, lanserade vi projektet #ShowUs, världens största bibliotek av bildbanksfoton skapat av kvinnor, femmes och icke‑binära individer för att bryta sönder skönhetsstereotyper genom att visa kvinnor och icke‑binära individer som de är, inte som andra tror att de ska vara. Projektet #ShowUs ämnar till att sätta stopp för den snäva definitionen av skönhet som ständigt porträtteras runt om i världen, genom att sätta en ny standard för den autentiska, varierande och inkluderande representationen av kvinnor och icke‑binära människor överallt.
Voice Behind the Camera
Voice Behind the Camera
Vi bjuder in dig till att titta bortom bilderna och bevittna kraften i den personliga erfarenheten. Detta med hjälp av våra contributors egna ord i en ny serie, Voice Behind the Camera.

1. Michael Santiago
2. Alex Wong
3. Carmen Mandato
4. Stacy Revere

Allianser

På Getty Images samarbetar med ett stort antal exceptionella organisationer runt om i världen för att stödja och stärka de värden och ansträngningar som vi har gemensamt.

Cannes Young Lions:

Tävlingen Cannes Young Lions samlar unga kreatörer från hela världen där de får möta vandra i olika kommunikationsrelaterade tävlingar. Som årliga sponsorer av tävlingen har vi under lång tid stöttat talanger som gör entré på den kreativa marknadsplatsen.

Committee to Protect Journalists

The Committee to Protect Journalists är en ideell organisation som verkar för pressfrihet över hela världen. Som hängivna medlemmar av CPJ stödjer vi deras ansträngningar att verka för pressfrihet och försvara journalisters rätt att rapportera utan rädsla, genom att agera närhelst journalister blir attackerade, fängslade, hotade eller censurerade.

Compassionate Eye Foundation

Vi är sedan länge supporters och regelbundna bidragsgivare till Compassionate Eye Foundation, en ideell organisation som värvar fotografer, vilka donerar sina royalties till att förbättra utbildning, hälsovård och ekonomiska möjligheter i utvecklingsländer.

The Copyright Alliance

Vi är stolta medlemmar av Copyright Alliance, en ideell organisation dedikerad till att förespråka policies som verkar för och bevarar värdet av upphovsrätten och som skyddar skaparnas och uppfinnarnas rättigheter.

DMLA

Som medlem av Digital Media Licensing Association, stödjer vi deras arbete att skydda immateriella rättigheter och att upprätthålla och stärka upphovsrätten, samtidigt som vi kopplar samman innehållsköpare och ‑säljare.

Elizabeth Taylor AIDS Foundation

Vi är stolta över att stödja Elizabeth Taylor AIDS Foundation, med våra arkivfoton av skådespelerskan hjälper vi till att utöka organisationens kommunikationer och stödjer deras ansträngningar att samla in pengar.

Foundation Rwanda

Foundation Rwanda hjälper rwandiska kvinnor att återhämta sig från ödeläggelsen från inbördeskonflikten och hjälper rwandiska barn att bli utbildade medborgare. Vi tillhandahåller kontorsytor och ‑stöd, så att den ideella organisationen kan fokusera på sin mission att skapa medvetenhet om konsekvenserna av folkmord och sexuellt våld.

The Hewlett Foundation

Tillsammans med Hewlett Foundation har vi skapat mer än 1000 högkvalitativa, redaktionella bilder som visar på olika sätt hur kvinnor arbetar, ofta i informella och osynliga arbeten, i sex länder runt om i världen.

The Ochberg Society

Vi är hängivna supportrar av Ochberg Society, ett globalt nätverk av journalister som för fram medkännande och etniskt täckande av trauma, konflikt och social orättvisa.

Sama

Vi har gått samman med Sama i ett växande antal tekniska projekt som förbättrar vår bildsökning för våra kunder, samtidigt som det erbjuder ett värdigt arbete och bra löner, vilket lyfter människor i utvecklingsländer från fattigdom.

We Protect

Vi känner oss ärade att kunna erbjuda vår bildigenkänningsteknik som stöd till WeProtect, en global allians ledd av Storbritanniens regering för att stoppa den internationella brottsligheten kring sexuellt utnyttjande och exploatering av barn på nätet.

Unstereotype Alliance

Unstereotype Alliance är en tanke och handlingsplattform som syftar till att eliminera skadliga, könsbaserade stereotyper i allt media‑ och reklaminnehåll. Vi började samarbeta med Unstereotype Alliance för att erbjuda en samling bilder som hyllar mångfalden av kvinnor i ledarskapspositioner.

Gemenskap

Vi stöder aktivt organisationer runt om i världen för att bygga, stärka och uppmuntra fotografer, videografer och kreativa gemenskaper.

Bronx Documentary Center

Vi stödjer den här gräsrotsorganisationen för fotojournalistik i deras mission att utforska viktiga frågor, stimulera kritiskt tänkande och driva social förändring tillsammans med missgynnade samhällsgrupper i Bronx, såväl som den kulturella gemenskapen i stort.

Chris Hondros Fund

Vi skapade det här priset 2012 för att hedra och hylla fotojournalisten och tvåfaldiga Pulitzer Prize‑nominerade Chris Hondros – Getty Images prisbelönta fotojournalist som dödades den 20 april 2011, i en granatattack utförd av regeringsstyrkor i Misrata, Libyen – likväl som hans arbete och distinkta förmåga att lyfta fram gemensamma mänskliga erfarenheter i offentlighetens ljus. Som ett sätt att ytterligare hylla arvet från Chris, så ges det här årliga priset på 20 000 amerikanska dollar till fotojournalister som exemplifierar Chris otroliga arbete.

Doug Pensinger Photography Fund

Grundat i minnet av Getty Images framlidne fotojournalist Doug Pensinger, så erbjuder Doug Pensinger Photography Fund karriärutvecklingsmöjligheter till lovande sportjournalister – och vi erbjuder ofta efterfrågat mentorskap till mottagarna.

Eddie Adams Workshop

Vi är en stark supporter av workshopens årliga fördjupningsevenemang, dedikerat till att vässa kommande fotojournalisters’ skicklighet. Våra anställda utbildar, handleder och ja – till och med lagar mat och diskar – på de här årliga evenemangen.

Women Photograph

Tillsammans med Women Photograph förstår vi behovet av större mångfald och inkludering inom fotojournalistiken. Gemensamt stödjer vi fotografiprojekt – antingen nya eller pågående – från en mängd visuella journalister som arbetar inom dokumentärområdet.

ADA Developers Academy

Vi är övertygade om att ett mångskiftande tekniskt team som representerar världen runt omkring oss, inte bara gör vårt företag och vår bransch starkare, utan även gör det möjligt för oss att bättre kunna hitta autentiskt innehåll till våra kunder. Vi fortsätter vara fast beslutna att stötta nästa generation av kvinnliga utvecklare med hjälp av vår långa relation med ADA Developers Academy. Och vi har utökat vårt team med ett antal talangfulla mjukvaruingenjörer som alla har bidragit signifikant till våra webbplatser, tjänster, vårt API och vår sökning. Vi ser fram emot att expandera vår relation i många år framöver, såväl som att utöka vårt team.