Getty Images-logotyp

The coffin containing the body of Princess Diana draped in the Royal Standard is carried by RAF officers from the plane at RAF Northolt. 31 August 1997.

The coffin containing the body of Princess Diana draped in the Royal Standard is carried by RAF officers from the plane at RAF Northolt. 31 August 1997. (Core Number: ANBJ743P)
The coffin containing the body of Princess Diana draped in the Royal Standard is carried by RAF officers from the plane at RAF Northolt. 31 August 1997. (Core Number: ANBJ743P)
KÖP EN LICENS

Få personligt anpassade priser genom att berätta om när, var och hur du vill använda den här filen.

INFORMATION

Begränsningar:
Får ej användas som självständigt program, i sekvens med andra BBC-klipp, för inofficiell sammankoppling med BBC eller på ett sätt som skadar BBC:s anseende. Ytterligare begränsningar för BBC Motion Gallery gäller – se paragraf 3(g) i aktuellt Getty Images-licensavtal. Kontakta Getty Images för all användning av det här klippet i utbildningssyfte.No use as a complete programme, for sequential use with other BBC clips, for unofficial association with BBC, or in a manner that brings BBC into disrepute. Additional BBC Motion Gallery restrictions apply - see Section 10.6 of applicable Getty Images lic
Redaktionell fil nr:
1B011745_0009
Samling:
BBC Editorial
Datum skapat:
31 augusti 1997
Uppladdningsdatum:
Licenstyp:
Rights-ready
Releaseinformation:
Saknar release. Mer information
Klipplängd:
00:00:19:08
Plats:
United Kingdom
Mastrad till:
QuickTime 8-bit Photo-JPEG SD 720x576 25p
Källa:
BBC Editorial
Objektnamn:
AEYZ319N