Skapa ny Board
Kreativa videor

En futuristisk protes robot arm av en tonårs flicka utvecklings ingenjör i ett forsknings laboratorium på natten för att arbeta sent. Arm flyttar fingrarna. Utbildning, teknik, teamwork, arbeta sent, vetenskap och människor koncept. Utbildning ämnen. - Bildbanksvideo

Education Topics :A futuristic Prosthetic Robot Arm by a teenage girl development engineer in a research laboratory at night of working late.Arm moves its fingers.Creative designer testing robotics prototype in workshop.Education,Technology,Teamwork,Working Late,Science and people concept.Industry 4.0