Senast uppdaterad: December 2019

SÄLJ INTE MINA PERSONUPPGIFTER

Lagen om integritetsskydd för konsumenter i Kalifornien (California Consumer Privacy Act, CCPA), ger bosatta i delstaten Kalifornen, USA, rätt att förbjuda företag att sälja deras personuppgifter.

Enligt CCPA måste företag som säljer personuppgifter om bosatta i Kalifornien 1) underrätta personer bosatta i Kalifornien innan de säljer vederbörandes personuppgifter till andra och 2) ge dessa personer rätt att neka till försäljningen av personuppgifterna.

Getty Images tar din personliga integritet på största allvar. Vi säljer inte personuppgifter så som de definieras enligt CCPA.

För information om vilka personuppgifter som Getty Images samlar in och hur vi använder dem, se sidan med Getty Images sekretesspolicy.