Images Bazaar

Images Bazaar – samtida indiska bilder

Images Bazaar-samlingen består av samtida bilder från närapå alla indiska sociala grupper, åldersgrupper och uttryck. Images Bazaar fångar Indiens mångfald och komplexitet i form av bilder på dess folk, traditioner, kultur och värderingar. Här speglas allt från distinkta, regionala vanor och sedvänjor till mat och festivaler. Det är inte bara en samling som är makalös rent visuellt, utan även är en minnesvärd upplevelse.

Visa samlingen