Särskilda begränsningar för vissa samlingar

SENASTE UPPDATERING: Augusti 2021

Följande begränsningar gäller om du licensierar innehåll från följande samlingar: Digital Globe, BBC Motion Gallery, TVNZ, NBC News Archives, NBA och Storyful.

Digital Globe. Innehåll från Digital Globe får inte införlivas i någon typ av interaktiv funktion för visning av kartor.

Video från BBC Motion Gallery. (i) I följande fall måste du kontakta din Getty Images-säljrepresentant innan du använder något videoklipp från BBC Motion Gallery-samlingarna: (a) om du företräder en plattform för sociala medier eller en online-tjänst för sammanställning av video, (b) om något verk som har skapats med hjälp av innehåll från BBC Motion Gallery innehåller >25 % eller >15 minuter av det ursprungliga BBC-programmet (eller >10 % av en serie) eller (c) om verket innehåller >20 % BBC-klipp (eller >10 % BBC Earth-klipp). (ii) Observera att om det krävs föregående godkännande för ett klipp licensieras det exklusive alla upphovsrätts- och andra rättighetskostnader kopplade till tredje part (annan än BBC) och innan det licensierade innehållet används samtycker du till att om nödvändigt skaffa alla sådana rättigheter och betala alla relaterade kostnader till denna tredje part. Sådan tredje part kan exempelvis vara: skådespelare, författare, kompositörer, musiker, producenter, regissörer, artister, designers, fotografer och andra personer som har utfört tjänster i samband med det licensierade innehållet samt andra tredje parts copyrightinnehavare vars copyrightskyddade material ingår i det licensierade innehållet.

TVNZ (offlineinnehåll). Observera att om det krävs föregående godkännande för ett klipp licensieras det exklusive alla copyright- och andra rättighetskostnader kopplade till tredje part (annan än TVNZ) och innan det licensierade innehållet används samtycker du till att om nödvändigt skaffa alla sådana rättigheter och betala alla relaterade kostnader till denna tredje part. Sådan tredje part kan exempelvis vara: skådespelare, författare, kompositörer, musiker, producenter, regissörer, artister, designers, fotografer och andra personer som har utfört tjänster i samband med det licensierade innehållet samt andra tredje parts copyrightinnehavare vars copyrightskyddade material ingår i det licensierade innehållet.

NBC News Archives. Vänligen kontakta din lokala Getty Images-representant innan du använder ett videoklipp från NBC News Archives-samlingen när: (i) verk som skapats med användande av NBC News Archives innehåller mer än 15 minuters innehåll från NBC News Archives eller utgörs av mer än 20 % av klipp från NBC News Archives; (ii) innehavaren av underlicensen är en plattform för sociala medier eller en onlinetjänst för videosammanställning; eller (iii) innehavaren av underlicensen är ABC, CBS, CNN eller Fox News eller bolag eller andra juridiska personer som skapar program direkt för en av dessa nyhetskanaler.

Innehåll om NBA. NBA-BILDER FÅR INTE LICENSIERAS UTAN FÖREGÅENDE GODKÄNNANDE. KONTAKTA DITT LOKALA GETTY IMAGES-KONTOR FÖR ATT SKAFFA GODKÄNNANDE.

Ytterligare licensvillkor för bilder från NBA. Följande ytterligare villkor gäller för licenstagare till något innehåll från National Basketball Association (”NBA”) eller som är taget vid NBA-matcher. Om villkoren i dessa tilläggsbestämmelser strider mot eller på annat sätt är oförenliga med villkoren som framställs i Getty Images licensavtal för innehåll ska villkoren i dessa tilläggsbestämmelser gälla.

Förmånstagande tredje part. Du samtycker till att (i) för licenser till innehåll från NBA är NBA Entertainment, en avdelning inom NBA Properties Inc., en förmånstagande tredje part till detta avtal, (ii) för licenser till innehåll från Women's National Basketball Association (”WNBA”) är WNBA Enterprises, LLC en förmånstagande tredje part till detta avtal och (iii) för licenser till innehåll från National Basketball Developmental League (”NBDL” – sammantaget med NBA och WNBA, ”NBA-parterna”) är NBDL Enterprises LLC en förmånstagande tredje part till detta avtal.

Ytterligare begränsningar. Med avseende på innehåll från NBA, WNBA eller NBDL eller innehåll som är taget vid NBA-matcher får ingen reproduktion, lagring, arkivering, vidaredistribution eller annan användning ske med innehållet utan separat skriftligt godkännande från NBA Entertainment.

Redaktionella webbplatsanvändare. Licenstagare som är redaktionella webbplatsanvändare av innehåll från NBA, WNBA eller NBDL eller innehåll som har tagits vid NBA-matcher enligt denna bestämmelse får inte, om inget annat överenskommits, visa eller på annat sätt använda sådant innehåll längre än trettio (30) dagar efter det datum då licenstagaren först fick tillstånd att lägga upp sådant innehåll. Licenstagaren får inte visa eller på annat sätt använda fler än trettio (30) sådana bilder vid ett och samma tillfälle och licenstagaren får inte använda något sådant innehåll som en del av ett bildgalleri eller bildspel.

Reproduktioner. Innehåll från NBA, WNBA och NBDL eller innehåll taget vid NBA-matcher ska reproduceras exakt som det levererades till licenstagaren från Getty Images (eller dess utsedde), utan modifiering eller beskärning om ändringen inte har godkänts skriftligen av Getty Images.

Källhänvisning till NBA-parter. Följande källhänvisning för fotografier måste anges intill innehåll från NBA, WNBA eller NBDL eller innehåll som är taget vid NBA-matcher, i förekommande fall: (i) för allt innehåll från NBA som har tillhandahållits Getty Images från någon av NBA-parterna – ”© [år] NBA Entertainment. Foto av [fotografens namn]/NBAE/Getty Images.”, (ii) för allt innehåll från WNBA som har tillhandahållits Getty Images från någon av NBA-parterna – ”© [år] WNBA Enterprises. Foto av [fotografens namn]/WNBAE/Getty Images.”, (iii) för allt innehåll från NBDL som har tillhandahållits Getty Images från någon av NBA-parterna – ”© [år] NBDL Enterprises. Foto av [fotografens namn]/NBDLE/Getty Images.”, (iv) för allt innehåll från NBA, WNBA och NBDL som har fotograferats av eller å Getty Images vägnar – ”© [år] Getty Images. Foto av [Fotografens namn]/Getty Images.”

Immaterialrätt och varumärke. Detta avtal ger inte licenstagaren någon rättighet med avseende på namn, avbildning eller annat attribut för någon NBA-, WNBA- eller NBDL-spelare eller annan fysisk eller juridisk person som visas i innehållet. Licenstagaren bekräftar och samtycker till att han eller hon ska vara självständigt ansvarig för att skaffa alla nödvändiga licenser, releaser/tillstånd eller friskrivningar som ger licenstagaren rätt att använda namn, avbild eller andra kännetecken för fysiska och juridiska personer som visas i innehållet.

Immateriella rättigheter. Med förbehåll för villkoren i detta Avtal ska licenstagaren ha rätt att använda namn, symboler, emblem, formgivningar, logotyper, varumärken, uniformer och identifiering av NBA och dess medlemslag, WNBA och dess lag eller NBDL och dess lag (sammantaget ”NBA-märken”), endast i den mån som ett visst NBA-märke som ingår i innehållet är korrekt införlivat i specifikationen för godkänd användning av sådant licensierat innehåll. Licenstagaren ska inte använda NBA-märkena för något annat ändamål utan att ha ingått ett särskilt skriftligt licensavtal med vederbörande NBA-part eller dess dotterbolag. Licenstagaren bekräftar att NBA-parterna och/eller deras dotterbolag innehar den exklusiva rättigheten att licensiera användningen av NBA-märkena och att ingen användning av NBA-märken får göras oavsett skäl (inkluderat i samband med försäljning av produkt eller tjänst) utan föregående godkännande av vederbörande NBA-part eller dess dotterbolag. Licenstagaren bekräftar värdet av NBA-märkena och att tillhörande goodwill ägs av vederbörande NBA-part och/eller dess vederbörande dotterbolag och att NBA-märkena är inarbetade i allmänhetens medvetande. Licenstagaren samtycker till att inte angripa några av NBA-parternas och/eller dess dotterbolags rättigheter till NBA-märkena eller att angripa giltigheten av detta avtal.

Storyful. Endast för USA och KANADA: får inte licensieras för fristående digital användning/användning online. Kan licensieras för digital användning i samband med en bredare licens som inkluderar tv-sändning.  GLOBALT: Publicering av fristående Storyful-klipp på YouTube och Facebook för direkt egen intäktsgenerering är strikt förbjudet. Endast för redaktionell användning. För kommersiell användning, kontakta din lokala Getty Images-representant.