Vanliga frågor om Boards

Senast uppdaterad 26 mars, 2015

Jämför funktionerna för Board och ljusbord

Funktion
Ljusbord
Board

Skapa utan att registrera dig eller logga in

1

Byt namn genom att enkelt klicka och skriva in

1

Ordna om filer med enkel dra- och släppfunktion

1
1

Större bilder

1

Flera rutnätsvyer

1

Samarbeta med andra – de du bjuder in behöver inget konto för att vara med.

1

Flytta eller kopiera filer

1
1

Sök medan du är inne i ett projekt

1

Kommentera ett visst projekt

1

Kommentera särskilda filer i ett projekt

1
1

Skriv ut

1
1

Vad är Boards?

Det är på Boards som du samlar, sammanställer, samarbetar om och hanterar foto- och videofiler på ett ställe. Du kan skapa Boards omkring märken specifikt för ett projekt. Eller bara samla bilder och videor som du hittar på Getty Images. Med Boards kan du göra följande:

 • Skapa flera Boards
 • Dela ett Board
 • Samarbeta med andra för att kommentera och redigera Boards
 • Visa eller dölj detaljer och förhandsvisningar av Board-filer
 • Dra filer för att omorganisera dem på ett Board
 • Ändra rutnätsupplägget för att placera om filer

Överst i avdelningen

Jag kan inte utföra några åtgärder på mitt ljusbord, som att flytta, kopiera, byta namn, ta bort eller skriva ut. Varför?

Ljusborden är numera skrivskyddade. Fotografierna och videorna som du tidigare ordnade i ljusbord har övergått till Boards. Du kan öppna dina ljusbord endast för att se deras innehåll. För att utföra sådana åtgärder som att flytta, kopiera eller ta bort, ska du öppna Boards och leta rätt på det konverterade ljusbord du vill ha. Om namnet på ljusbordet inte står med i rullgardinsmenyn uppe till höger, så har ditt skrivskyddade ljusbord inte konverterats till ett Board. Om du vill överföra ett ljusbord till ett Board, kan du konvertera det manuellt.

Överst i avdelningen

Varför har en del av mina ljusbord konverterats till Boards medan andra inte har det?

Du kan vara förvissad om att du fortfarande kan se dina ljusbord direkt på sidan för att hantera ljusbord. Bara logga in och klicka på pilen bredvid ditt namn i navigationsfältet uppe till höger, och välj sedan Ljusbord i rullgardinsmenyn. Om du har redigerat eller ändrat någon fil i ett ljusbord efter den 1 januari 2013, så har dina ljusbord konverterats till Boards. Öppna Boards för att visa dem.

Alla ljusbord som skapats före den 1 januari 2013, eller alla ljusbord med filer som aldrig har redigerats, är tillgängliga för att du ska kunna konvertera dem manuellt till Boards.

Överst i avdelningen

Fungerar fortfarande länkar till ljusbord?

Ja. Länkar till ljusbord kommer att fortsätta öppna ett ljusbord. Ljusbordet blir emellertid skrivskyddat. Om ljusbordet har konverterats till ett Board, ska du öppna Boards för att se filerna och göra eventuella uppdateringar.

Om ditt skrivskyddade ljusbord inte har konverterats till ett Board, så kan du konvertera det manuellt.

Överst i avdelningen

Kan jag återgå till att använda ljusbord?

Nej. Boards har ersatt ljusborden när det gäller att samla, sammanställa, samarbeta om och hantera foto- och videofiler på Getty Images webbplats. Du kan emellertid fortfarande se dina ljusbord i skrivskyddad form. För att göra det loggar du in på Getty Images och går sedan till rullgardinsmenyn uppe till höger bredvid ditt användarnamn, där du väljer Ljusbord.

Överst i avdelningen

Hur konverterar jag ljusbord manuellt?

 1. Logga in på Getty Images.
 2. I rullgardinsmenyn uppe till höger bredvid ditt användarnamn väljer du Ljusbord.
 3. På hanteringssidan för ljusbord som kommer upp klickar du på knappen KONVERTERA TILL BOARD bredvid det ljusbord du vill ha.
 4. Upprepa steg 3 för varje ljusbord du vill konvertera.

Överst i avdelningen

Kan jag skriva ut en kontaktkopia av mitt Board?

Ja. För att skriva ut en kontaktkopia av alla filerna på ett Board använder du kommandot Skriv ut i din webbläsare.

Överst i avdelningen

Kan jag hämta filer från ett Board?

Du kan hämta filer om du har ett Editorial-abonnemang, ett Premium Access- eller Easy-Access-konto.

Överst i avdelningen

Hur skapar jag ett Board?

Du kan skapa så många Boards du vill utan att registrera dig för ett konto eller logga in. Om du vill få åtkomst till Boards från flera enheter eller samarbeta med andra, måste du emellertid ha ett konto och vara inloggad.

Skapa ditt första Board

 1. Skriv in ett nyckelord i sökrutan.
 2. I navigationsfältet uppe till höger klickar du på .
  Ett standard-Board med namnet Board 1 skapas.
 3. Klicka på för att lägga till en bild till ditt Board.

Från sidan med sökresultat eller sidan med fildetaljer

 1. I navigationsfältet uppe till höger klickar du på .
  Ett standard-Board med namnet Board 1 skapas.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn uppe till höger och välj Skapa Board.

Från sidan för hantering av Boards

 1. Logga in på Getty Images.
 2. I navigationsfältet uppe till höger för du pekaren över nedåtpilen bredvid ditt användarnamn, och väljer Boards.
 3. På sidan för hantering av Boards väljer du den åtgärd du vill utföra.

Överst i avdelningen

Hur öppnar jag ett Board?

Det finns många sätt att öppna ett Board.

Från hemsidan

 • I navigationsfältet uppe till höger klickar du på .
  Obs! Om du inte ser i navigationsfältet uppe till höger, gör du en sökning genom att skriva in ett eller flera nyckelord i sökrutan.
  Tips
  • Klicka på rullgardinsmenyn uppe till höger och välj det Board du vill visa, eller skapa ett nytt.
  • För att stänga ett Board gör du en sökning genom att skriva in ett eller flera nyckelord i Start-sökrutan.

Från sidan med sökresultat eller sidan med fildetaljer

 1. I navigationsfältet uppe till höger klickar du på .
 2. Klicka på knappen ÖPPNA.
  Tips: Klicka på rullgardinsmenyn uppe till höger och välj det Board du vill visa, eller skapa ett nytt.

Från sidan för hantering av Boards

 1. Logga in på Getty Images.
 2. I navigationsfältet uppe till höger för du pekaren över nedåtpilen bredvid ditt användarnamn, och väljer Boards.
 3. Uppe till höger på hanteringssidan för Boards väljer du Skapa Board.

Överst i avdelningen

Hur lägger jag till en fil till ett Board?

Från sidan med sökresultat

 1. Skriv in ett nyckelord i sökrutan.
 2. På sidan med sökresultat, under den fil du vill lägga till ett Board, klickar du på .
 3. Upprepa steg 2 för varje fil du vill lägga till.
  Tips: För att visa filer på ett Board klickar du på knappen ÖPPNA uppe till höger.

Från sidan med fildetaljer

 • Under filen du vill lägga till ett Board klickar du på .
  Tips: För att visa filer på ett Board klickar du på knappen ÖPPNA uppe till höger.

Överst i avdelningen

Hur byter jag namn på ett Board?

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. I rullgardinsmenyn uppe till höger väljer du namnet på det Board du vill ändra.
 3. I textrutan uppe till vänster markerar du namnet på aktuellt Board och skriver in ett nytt namn.
  Tips: Lägg till en beskrivning i textrutan under Board-namnet.

Överst i avdelningen

Hur tar jag bort ett Board?

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. Välj det Board du vill ta bort i rullgardinsmenyn uppe till höger.
 3. Klicka på Ta bort detta Board uppe till höger.

Överst i avdelningen

Hur tar jag bort filer från ett Board?

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. För pekaren över den fil du vill ta bort.
 3. Klicka på X uppe till höger på den fil du vill ta bort.

Överst i avdelningen

Hur flyttar jag eller kopierar filer till ett Board?

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. Markera varje fil du vill kopiera eller flytta till ett Board.
 3. Gör något av följande i rullgardinsmenyn Välj ett alternativ:
  • Välj Kopiera till Board och välj det Board du vill kopiera.
  • Välj Flytta till Board och välj det Board du vill flytta.

Överst i avdelningen

Hur skriver jag ut ett Board?

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. Välj det Board du vill skriva ut i rullgardinsmenyn uppe till höger.
 3. Använd kommandot Skriv ut i din webbläsare.

Överst i avdelningen

Hur delar jag ett Board?

När du delar ett Board, kopierar och klistrar du in en automatiskt skapad länk i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande, en app för ett socialt medium eller andra sätt att kommunicera och dela länken. Mottagarna av länken kommer bara att kunna se det Board du delar.

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. Uppe till vänster klickar du på Bjud in att dela.
 3. Under Dela detta Board kopierar och klistrar du in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande, en app för ett socialt medium eller andra sätt att dela länken.

Överst i avdelningen

Hur bjuder jag in andra att samarbeta om ett Board?

Du måste logga in för att bjuda in andra att samarbeta om ett Board. När du bjuder in andra tillåter du dem att visa och redigera ditt Board.

 1. Logga in på Getty Images.
 2. Öppna ett Board.
  Hur?
 3. Välj det Board du vill samarbeta om från rullgardinsmenyn uppe till höger.
 4. Uppe till vänster klickar du på Bjud in att dela.
 5. Under Bjud in samarbetspartner kopierar du och klistrar in länken i ett e-postmeddelande.

Överst i avdelningen

Hur lägger jag till kommentarer till ett Board?

Du kan lägga till kommentarer till ett helt Board eller till en viss fil på ett Board.

 1. Öppna ett Board.
  Hur?
 2. Välj det Board där du vill kommentera.
 3. Gör något av följande:
  • Lägg till en kommentar till ett helt Board genom att klicka på Visa eller lägga till Board-kommentarer ! uppe till höger.
  • Lägg till en kommentar för en enskild fil genom att klicka på ! under den fil du vill ha.

Överst i avdelningen

Vad är det för skillnader i funktion mellan en ägare till ett Board och en som samarbetar om ett Board?
Jämför funktioner mellan en ägare och en samarbetspartner
Funktion
Ägare
Medarbetare

Byt namn på ett Board

1

Lägg till och redigera Board-beskrivningar

1
1

Ta bort ett Board

1

Bjud in andra att samarbeta

1
1

Dela ett Board

1
1

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss