Gå med i en kreativ gemenskap där de främsta varumärkena, global media och ledande annonsbyråer kan se ditt innehåll. Tjäna pengar varje gång de licensierar någon/något av dina foton, videor eller illustrationer.

Sätt din kreativitet i arbete

Gå med i en kreativ gemenskap där de främsta varumärkena, global media och ledande annonsbyråer kan se ditt innehåll. Tjäna pengar varje gång de licensierar någon/något av dina foton, videor eller illustrationer.


Varför Getty Images & iStock?

Få tillgång till ett av världens största distributionsnätverk, inklusive gettyimages.se och istock.com/se.

Bli sedd

Få tillgång till ett av världens största distributionsnätverk, inklusive gettyimages.se och istock.com/se.
 
Dela med dig av din kreativitet till över en miljon kunder spridda över nästan alla världens länder. Ansök om att få fotografera/filma för globala varumärken.

Öppna upp möjligheter

Dela din kreativitet med mer än 750K kunder från nästan alla världens länder. Ansök om att få fotografera/filma för globala varumärken.
 
Hjälp varumärken och företag att berätta inspirerande historier med autentiska, inkluderande bilder.

Ha en inverkan

Hjälp varumärken och företag att berätta inspirerande historier med autentiska, inkluderande bilder.
 


Hur fungerar det?

Skapa de foton, videor eller illustrationer som kunderna behöver mest.
Skapa de foton, videor eller illustrationer som kunderna behöver mest.
Överför sedan ditt originalinnehåll till vår webbplats.
Överför sedan ditt originalinnehåll till vår webbplats.
Kunderna kan nu hitta ditt verk när det matchar deras sökning.
Kunderna kan nu hitta dina filer när de matchar deras sökning.

Om de tycker om vad de ser, kommer de att köpa en licens för att använda ditt innehåll—och du får betalt. Det kan dyka upp på böcker, billboards, sociala medier, webbplatser, tv och film, nästan var som helst.

Vad letar vi efter för innehåll?

Få inspiration från våra favoriter när det gäller foton, videor och illustrationer både på Getty Images och iStock. Kom bara ihåg att dessa endast är för vägledning. Våra kunder letar efter originalinnehåll! 


Hur du ansöker

Hämta appen
Hämta appen*
Vi accepterar bara ansökningar via mobilappen Contributor by Getty Images som du hittar på App Store  eller  Google Play.
Överför innehåll
Överför innehåll
Överför tre till sex prover av foton, illustrationer eller videor (via YouTube‑länkar). Säkerställ att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad representant.
Prov för granskning
Bli granskad
Vi kommer att granska dina prover och ge dig besked via e‑post om du blir godkänd. Om du blir godkänd erbjuder vi dig ett icke‑exklusivt avtal som gör att du kan börja. 
Acceptera inbjudan
Acceptera inbjudan
Följ länken i din e‑postinbjudan för att slutföra registreringen. Du kan senare ansöka om att bli exklusiv för att få högre royaltykurser och förmåner. 
*Gäller endast contributors av kreativt material Vill du bli contributor för redaktionellt material eller gå med i Unsplash? Se “Andra sätt att arbeta med oss” här nedan. 
Andra sätt att Arbeta med oss

Intresserad av att arbeta med oss som redaktionell contributor? 
Inte intresserad av licensiering men vill ha exponering och bygga din gemenskap?

Vanliga frågor
Kommer jag bli inbjuden att registrera mig för Getty Images eller iStock?
Om du blir godkänd kommer du att bli erbjuden att underteckna ett icke‑exklusivt avtal med Getty Images (US), Inc. Du kan sedan överföra dina filer till iStock – godkända filer kommer att finnas tillgängliga för licensiering för alla kunder på istock.com/se, abonnemangskunder på gettyimages.se samt via flera andra distributionspartner i vårt globala nätverk.

Du kan senare ansöka om att bli exklusiv contributor – ditt bästa innehåll blir då även sökbart för alla kunder på gettyimages.se. Det finns även ytterligare fördelar! Se “Vad är skillnaden mellan ett icke‑exklusivt och exklusivt avtal?” för mer information.  
 
Tips! För både exklusiva och icke‑exklusiva contributors erbjuder vi den här distributionen via istock.com/se, gettyimages.se och vårt globala nätverk för att öka din exponering för våra kunder. På grund av detta brukar vi inte bjuda in folk till att endast skicka in till gettyimages.se förutom de som är professionella redaktionella contributors. 
Vad är skillnaden mellan ett icke‑exklusivt och ett exklusivt avtal?
Ett icke‑exklusivt avtal låter dig börja skicka in filer till oss utan ytterligare åtaganden och låter dig fortfarande skicka in foton, illustrationer och videor till andra bildbanksbyråer, om du så önskar. Du kan även licensiera ditt innehåll oberoende.  

Du kan senare ansöka om att bli exklusiv contributor och bara licensiera genom oss för en eller flera innehållstyper (foton, videor, illustrationer). Fördelar med att vara exklusiv inkluderar:

 • Högre royaltykurser 
 • Extra kreativa briefs och andra förmåner 
 • Ditt bästa innehåll blir sökbart för alla kunder på gettyimages.se  
 • Möjligheten att fotografera/filma för globala varumärken via Custom Content
Oavsett om du är icke‑exklusiv eller exklusiv contributor blir dina filer sökbara på iStock, Getty Images och andra distributionspartner i vårt globala nätverk – men bara för särskilda kunder. Se “Var kommer mitt innehåll att visas?” för mer information.

Se vårt Leveransavtal för kreatörer för mer information om hur det är att arbeta med oss.  
Var kommer mitt innehåll att visas?
Allt innehåll som vi godkänner finns vanligtvis tillgängligt både på istock.com/se och gettyimages.se, såväl som hos vårt globala nätverk av distributörer.
 
När du ingår ett icke‑exklusivt avtal är dina filer sökbara för alla kunder på istock.com/se och för abonnemangskunder på gettyimages.se.  

Om du senare ansöker och blir godkänd som exklusiv contributor kommer ditt bästa innehåll även att finnas tillgängligt för kunder utan abonnemang på gettyimages.se.

När en kund använder någon av dina filer, kan den dyka upp i reklam, marknadsföringsappar, webbplatser, sociala medier, tv och film, presentationer, dagstidningar, magasin, böcker och produktförpackningar och på hundratals andra sätt.
Behåller jag upphovsrätten till mina foton, illustrationer och videor?
Ja. Vi licensierar bilder till våra kunder åt dig och du behåller upphovsrätten till allt innehåll som du skickar till oss.  

Du får bara skicka innehåll som du är upphovsrättshavare till eller om du är auktoriserad representant. Det måste vara ditt originalverk och får inte inkräkta på andras upphovsrätt, varumärke, integritet eller andra immateriella rättigheter.
Vad är licensiering?
Kunderna köper en licens som tillåter dem att hämta din fil, vilket ger dem laglig rätt att använda den i sina projekt. I gengäld tjänar du royalty (vilket är en procentandel av priset som kunden betalar).
 
De flesta licenserna är ‘royaltyfria’. Det tillåter kunderna att använda din fil ett obegränsat antal gånger i så många projekt som de vill, för en engångssumma.

Vi licensierar bilder till våra kunder åt dig och du behåller upphovsrätten till allt innehåll som du skickar till oss.  

Du får bara skicka innehåll som du är upphovsrättshavare till eller om du är auktoriserad representant. Det måste vara ditt originalverk och får inte inkräkta på andras upphovsrätt, varumärke, integritet eller andra immateriella rättigheter.
Hur mycket kan jag tjäna?
Beroende på ditt contributoravtal kommer du erhålla royalty på mellan 15 % och 45 % för varje fillicens. Kundpriser kan också variera beroende på filtyp, produkttyp och avsedd användning. Detta kan röra sig om allt från under en dollar till flera hundra dollar för varje licens för ett individuellt foto, en video eller illustration.
 
Se Royalty‑prislista för mer information.  
 
Tips! Ju mer innehåll du har i din portfölj som kunderna behöver, desto fler chanser har du att tjäna pengar. Se “Vilka bilder ger bäst förtjänst?” för mer information. 
 
Skatt‑ och betalningsinformation 

Om du blir godkänd kommer du att få en inbjudan att underteckna ett Leverantörsavtal för kreatörer med Getty Images (US), Inc. Oavsett var i världen du lever skriver du avtal med vårt amerikanska företag. När du har anmält dig kommer du att få ett välkomstmeddelande med information om hur du slutför din skatt‑ och betalningsinformation så att du kan erhålla royalty. Du har sedan valet att få royalty genom Payoneer eller PayPal i amerikanska dollar (USD).  
Vilka bilder ger bäst förtjänst?
Innehåll som är mest relevant för kundernas behov är det som efterfrågas mest.  

Tänk på berättelserna som dina foton, videor och illustrationer kan hjälpa till att visa. Ju mer allmänt tilltalande de är, desto sannolikare är det att ditt innehåll blir licensierat. Se exempel på inspirerande foton, illustrationer och videor under "Vad letar vi efter för innehåll?" eller se vår Utvalda samling.  
 
För våra exklusiva contributors erbjuder vi även extra kreativa briefs och möjligheten att fotografera/filma för globala varumärken som American Express, Google, Toyota och många fler via Custom Content.
 
Priser och royalty varierar – se “Hur mycket kan jag tjäna?”
Hur överför jag innehåll innan och efter ansökan
Vi godkänner bara ansökningar för foton, videor och illustrationer via Contributor by Getty Images‑appen. Hämta appen från App Store eller Google Play.  

Du måste vara minst 18 år för att ansöka.

Obs! Ansök inte via appen om du vill bli redaktionell contributor till Getty Images. För att hjälpa Getty Images att sticka ut på den redaktionella marknadsplatsen och begränsa duplicering av täckning, så håller våra redaktörer en hög standard och erbjuder generellt bara kontrakt till arbetande fotojournalister.  

Läs mer om att bli redaktionell contributor.


Överför innehåll:

Foton 
 • När du ansöker: Kan du överföra filerna för din fotoansökan från datorn till telefonen med hjälp av fildelningsappar som Dropbox eller Google Drive. 
 • När du blir contributor: Kan du skicka in dina foton antingen via appen eller datorn. 
Videor
 • När du ansöker: Kan du skicka videofiler som YouTube‑länkar via appen. Vi stödjer för nuvarande inte Vimeo eller andra videoplattformslänkar. 
 • När du blir contributor: Kan du bara skicka in dina videor via datorn. 
Illustrationer
 • När du ansöker: Kan du skicka in dina illustrationsfiler som raster via appen. Du kan överföra dem från datorn till telefonen med hjälp av fildelningsappar som Dropbox eller Google Drive. 
 • När du blir contributor: Kan du bara skicka in dina illustrationer via datorn.  

När du har skickat in din ansökan kan du inte lägga till fler foto‑, video‑ eller illustrationsprover.
Vilka juridiska och innehållskrav gäller ansökan?
 • Skicka in högkvalitativa bildprover.  
 • Foton och vektorillustrationer ska vara i JPEG‑format och inte större än 3GB. 
  • Minsta storlek: 720 x 960 bildpunkter, 5kb 
  • Maximal storlek: 9 000 x 9 000 bildpunkter, 3GB
  • Var säker på att du överför obeskurna bilder när det är möjligt 
 • Videofiler ska skickas in som YouTube‑länkar. Vi stödjer för nuvarande inte Vimeo eller andra videoplattformslänkar. 
Dina foto‑, video‑ eller illustrationsprover kommer inte att finnas tillgängliga för licensiering via vårt nätverk. Om du blir contributor kan du skicka in innehållet igen för att godkännas för licensiering.
 
Juridiska krav:
 
 • Du måste ha upphovsrätt till innehållet du skickar in (eller vara auktoriserad representant).  
 • Vara minst 18 år för att skicka in.  
 • Innehållet måste vara ditt originalverk och får inte inkräkta på andras upphovsrätt, varumärke, integritet eller andra immateriella rättigheter.  
 • Du kan avbryta när som helst med 30 dagars varsel. 
 • Vanligtvis måste du fylla i en modell‑ eller egendomsrelease om ditt innehåll visar personer eller egendom som är igenkänningsbara. Du behöver dock inte skicka in dessa medan du ansöker eftersom dina filer endast är för granskning. Om du blir contributor och sedan vill licensiera filerna du har skickat in tillsammans med din ansökan, då måste du bifoga relevant(a) release(r) under överföringen.  
Läs mer om releaser.

Se vårt leveransavtal för kreatörer.
Hur lång tid kommer det att ta att gå igenom min ansökan?
Vi kommer att göra vårt bästa att för att återkomma till dig inom en vecka från det att du har skickat in din ansökan. Titta efter ett e‑postmeddelande som säger att du har blivit godkänd.

E‑postmeddelandet innehåller instruktioner för hur du slutför din registrering och skapar ditt användarnamn, vilket du bara kan göra efter att du blivit godkänd.

Om du inte har hört ifrån oss inom sju dagar, kontrollera din skräppostmapp.
Hur ansöker jag som  företag?
Om du vill använda din företagsinformation för skatteändamål ber vi dig att ange ditt fulla juridiska namn och e‑postadress när du ansöker. Därefter, om din ansökan godkänns kan du skicka in ditt företagsnamn när du anger din skatteinformation – ditt kontonamn kommer att uppdateras automatiskt.

Behöver du hjälp att ansöka?

Läs igenom Vanliga frågor här ovan men om du inte hittar det du söker, e‑posta oss om du har fler frågor.

Hämta appen för att ansöka

Vi ser fram emot att samarbeta med dig. Hämta Contributor by Getty  Images*  på  App Store  eller Google Play för att ansöka och börja skicka in ditt kreativa innehåll.


*Gäller endast contributors för kreativt material Ansök här för att bli redaktionell contributor eller om du vill gå med i vår växande gemenskap på Unsplash.

Redan registrerat dig som contributor?

Inloggning för contributor Hitta oss online@gettyimagescreative | @istockbygettyimages