Utnyttja kraften hos visuellt innehåll i världsklass med Getty Images API

Vårt lättimplementerade och flexibla API ger dig och dina kunder det bästa visuella innehållet direkt. Det låter dig integrera otroliga bilder, videor och illustrationer från Getty Images och iStock direkt i din plattform.

GettyImages API‑lösningar

Icon of eye
Integrera våra bilder med din plattform
Ge dina kunder en konkurrenskraftig visuell fördel och samtidigt driva konsumtion och retention genom att visa vårt innehåll av premiumkvalitet via en API‑integration. 
Icon of system
Förbättra din produkt med AI‑träningsdataset
Träna dina AI‑modeller genom att använda Getty Images bilder och tillhörande metadata för att förbättra prestanda och effektivitet.
Icon of arrows pointing at dollar
Få samarbetsintäkter
Bli samarbetspartner och få tillgång till de konkurrenskraftigaste uppdragen inom branschen genom att visa vårt innehåll på din webbplats. Kontakta oss för mer information.
Icon of gears
Bygg plugins för gemensamma kunder
Låt kunder som har Getty Images‑inloggning hämta bilder mot sina Premium Access‑abonnemang – direkt från din plattform – genom att säkert och bekvämt integrera vårt API, som stöder OAuth 2.0.
Icon of speedometer
Åtkomst till ditt avtal
Spara tid och uppgradera ditt arbetsflöde genom att direkt komma åt ditt Getty Images‑ eller iStock‑abonnemang från din plattform.

Arbeta smartare och snabbare med vårt kraftfulla API.

Woman working on laptop with colorful graphic coming out
Integrera med lätthet
Få åtkomst till Getty Images innehåll, metadata och söktekniker, inklusive lmg.ly Search UI widget, genom att integrera vårt API med dina publiceringsverktyg, produkter och tjänster. Med lätt kommunikation, fullständig dokumentation, robusta SDK:er och exempelkod kommer dina utvecklare att ha fullt stöd.
Child looking out window with a space helmet on
Upptäck sökning i världsklass
Integrera vår branschledande, fullt lokaliserad sökmotor och få åtkomst till alla fantastiska sökfilter som finns tillgängliga på våra webbplatser, inklusive omvänd bildsökning, all filmetadata och alla filstorlekar för varje tillgänglig fil i ditt licensavtal. 

Concept of security demonstrated by a red ball separated from others by a green barrier
Säkerhet
För din bekvämlighet och säkerhet stöder vårt API OAuth 2.0, så att du kan integrera med en autenticitetsmodell som fungerar bäst för din användning.
Ring of people standing on a map
Tillgång till global support
Vår globalt distribuerade försäljnings‑ och tekniska supportteam är redo att hjälpa dig dygnet runt oavsett var du befinner dig.

Fallstudier

Så varför samarbeta med Getty Images?
Som ledande kreatör och distributör av stillbilder, klipp, musik och annat innehåll av premiumkvalitet, är vårt mål att inspirera kommunikatörer och ge dem verktyg för att skapa egna inspirerande arbeten. Vi erbjuder branschens bästa och bredaste samling av bilder och klipp, inklusive prisbelönta nyhets‑, sport‑ och underhållningsinnehåll samt ovanliga och samtida arkivbilder.
Hur arbetar jag tillsammans med Getty Images?
Vi erbjuder ett utbud av flexibla lösningar och kundavtal som kan uppfylla de specifika behov, mål och affärsmodeller som just din verksamhet behöver. Kontakta oss nu för att komma igång.
Hur kan jag generera intäkter med Getty Images API?
Återförsäljning av vårt innehåll som del av din produktlinje är ett bra sätt att generera nya intäkter eller komplettera befintliga intäktsströmmar. Getty Images arbetar med en mångfald av partner inklusive återförsäljningstjänster, annonslösningar och webbpubliceringsverktyg för att bara nämna några. Kontakta oss för mer information.
Hur kan Getty Images API hjälpa mitt företag?
Getty Images’ teknik och innehåll tillför ditt företag, din personal och dina kunder ett stort värde. Med vårt API kan du strömlinjeforma dina processer och kostnader, genom att automatiskt publicera relevant och aktuellt innehåll baserat på de ämnen och teman som du behöver. Eller så kan du öka intäkterna genom att integrera Getty Images med dina produkter och tjänster för att förstärka ditt kundutbud.
Vad är ett API?
Ett API är ett programmeringsanvändargränssnitt som låter dig sömlöst få åtkomst till, och integrera funktionalitet och data från andra webbtjänster och webbplatser – som gettyimages.se – direkt i dina produkter och ditt interna arbetsflöde. API‑tjänsten tillhandahåller värdtjänster och servar data dynamiskt och i realtid för att minimera värd‑ och lagringskostnader för dig. API‑tjänster hjälper dig att helt kontrollera och anpassa integration och skalning medan du växer.
Vad tillhandahåller Getty Images API?
Vår serie av API:er ger direkt åtkomst till miljontals bilder och videor från våra samlingar och varumärken. Detta ger en integrerad sökupplevelse som liknar den som erbjuds på gettyimages.se. Detta inkluderar kraftfull kapacitet för sortering och filtrering såväl som åtkomst till vårt enorma och rika metadata och våra nyckelord. Sist men inte minst tillåter vårt API hämtningar av alla tillgängliga filstorlekar, alltifrån små‑ till högupplösta filer.
Hur får jag tillgång till API:erna?
Om ditt företag har ett befintligt Getty Images‑avtal, kontakta din Account Manager och be om åtkomst till vårt API. Om du undersöker huruvida vårt API är rätt för ditt företag, kontakta oss för mer information och åtkomst till ett testkonto.
Hur integrerar jag med API:et?
All API‑integration kräver att kunderna har utvecklingsresurser. Tiden för implementering och storleken på arbetet varierar och beror på dina interna utvecklingsresurser och nivån på anpassnings‑ och integrationsarbetet som du vill uppnå. Vårt tekniska supportteam finns här för att hjälpa dig under vägen, och vi tillhandahåller extensiva resurser inklusive dokumentation, onlineforum och exempelkod för att accelerera implementationsarbetet.
Hur många nya bilder läggs till varje vecka?
Mellan 50 000 och 80 000 nya bilder läggs till i vår katalog varje vecka, där majoriteten är redaktionella bilder. Vissa veckor kan mer än 100 000 bilder läggas till, speciellt när det är stora nyhets‑, sport‑ eller underhållningshändelser (olympiader, Academy Awards, etc.)
Hur lång tid tar det för nytt innehåll att bli tillgängligt via API:et?
Du får det samtidigt som det läggs till dina webbplatser.
Vad är det för skillnad mellan de kreativa och redaktionella bilderna eller videorna?
Redaktionella bilder och videor utgörs av foton på händelser med nyhetsvärde, eller foton som illustrerar ämnen av allmänintresse, t.ex. nyheter, sport eller underhållning. Bilderna är i allmänhet avsedda för redaktionellt bruk och inte kommersiellt bruk. Kreativa bilder och videor är bildbanksfiler som är trendundersökta, utvalda och tagna av professionella fotografer, och som finns tillgängliga för kommersiell användning.
Vilket innehåll har jag åtkomst till?
Dina API‑uppgifter är konfigurerade så att de ger åtkomst till innehållet i ditt licens‑ eller inkomstdelningsavtal. Se dina avtalsvillkor för Getty Images eller kontakta din Account Manager om du har några frågor.
Vilken begränsning har jag? Hur begränsas mina API‑förfrågningar?
Ditt begränsningsvärde – etablerades när ditt program installerades första gången för att få åtkomst till Getty Connect – begränsar antalet API‑förfrågningar som ditt program kan göra per sekund. Frågor per sekund (QPS) varierar baserat på behov och användning av ditt program. Alla anrop till en API‑endpoint räknas mot begränsningen.
Hur söker jag efter bilder med en speciell kändis eller annan känd person?
För att hämta bilder av en specifik person rekommenderar vi att du strukturerar din sökning genom att använda följande: 
  • Använd “fras”‑frågeparametern i en förfrågan till endpointen för sökning/redaktionellt material/bilder med personens namn som värde 
  • Dessutom, ange ett av följande nyckelord i frasparametern: 
    • En person 
    • Huvudbild
    • Midjan och uppåt 
    • Sätt “sort_order”‑parametern i förfrågan efter “most_popular” eller “best_match” 
Hur hittar jag de senaste bilderna?
Redaktionella bilder sorteras automatiskt efter aktualitet, med de senaste bilderna högst upp, om inte “sort_order” är specificerat i sökförfrågan. Du kan även filtrera efter ”skapad datum” för att begränsa resultatet till ett speciellt datumintervall. Sökresultat från kreativt material kan även sorteras efter senaste.
Varför blir det olika resultat på gettyimages.se jämfört med mina egna API‑resultat?
När du söker på gettyimages.se söker du bland alla våra bilder, om du inte begränsar frågan till innehållet som finns angett i ditt licensavtal. När du använder API:et för sökning kommer du automatiskt vara begränsad till innehållet som anges i ditt licensavtal.