Vårt samarbete med betrodda branschledaren, NVIDIA, innebär att vår AI‑generator kombinerar Getty Images enorma innehåll och data med den senaste AI‑tekniken och öppnar därmed upp oändliga möjligheter för idé‑ och innehållsskapande.
AI-genererad illustration av ett paraply med mynt
Kommersiellt säker
Tränad exklusivt på Getty Images kreativa innehåll av bästa kvalitet och data, gör att du kan vara säker på att bilderna du genererar och licensierar är uppbackade av vår obegränsade skadeersättning.
AI-genererad illustration av en kvinna som jobbar på en bärbar dator
End‑to‑end‑lösning
Från idéskapande till utförande, vår tjänst för AI‑genererade bilder fungerar perfekt tillsammans med Getty Images bibliotek av förfotograferat innehåll och lösningar som förbättrar hela din kreativa process.
AI-genererad illustration där man går igenom en skrivplatta
Stabilitet som är skalbar
Vår teknikpartner, NVIDIA, och deras beprövade datorinfrastruktur tillhandahåller hastighet och stabilitet som genererar otroliga bilder även i kommersiell skala.
AI-genererad illustration av en kvinna som använder en kamera
Kompenserar kreatörer
Vi har skapat en modell som kompenserar våra innehållskreatörer i världsklass för användandet av deras arbeten i vår AI‑modell. Detta låter dem fortsätta skapa mer av de förfotograferade högkvalitativa foton som du är beroende av.
AIBeta_UXMock_Styled.jpg
En bekymmersfri modell byggd för företagande 

Tränad exklusivt på Getty Images allra bästa kreativa innehåll.
  • Kommersiellt säker – tränad exklusivt på tillåtet data för att förhindra generering av bilder som innehåller tredjeparts—IP‑adresser eller andra problematiska resultat som deepfake
  • Hämta och licensiera de bilder du genererar, till den upplösning och storlek du önskar utan extra avgifter
  • Nyhet: Lätt att anpassa dina genererade bilder med inbyggd förfinings‑ och förbättringsfunktionalitet 
  • Obegränsad skadeersättning ingår i varje hämtning 
  • Genererade bilder kommer inte att läggas till i det kreativa biblioteket för licensiering av andra 
  • Åtkomst via API eller gettyimages.se
  • Text till bild‑promptning finns för nuvarande tillgängligt på 75 språk

Vanliga frågor

Hur använder jag AI‑generatorn tillsammans med Getty Images bibliotek med förfotograferat kreativt material?
Våra förfotograferade bilder har skapats av talanger i världsklass och erbjuder ett djup och en bredd av bilder samt en nivå av autenticitet, mångfald, kreativitet och kvalitet som kan engagera och påverka alla olika publiker Generativ AI från Getty Images är en kommersiellt säker och ansvarsfull lösning utvecklad för att hjälpa dig att använda AI, öka din kreativitet och ditt idéskapande eller iterera på koncept och kompositioner. Därför fungerar vårt förfotograferade bibliotek och vår generativa AI‑tjänst otroligt bra tillsammans som ett kraftfullt sätt att hitta den rätta bilden som du behöver, uppbackad av vår obegränsade skadeersättning.
Hur görs dessa AI‑genererade bilder?
Generativ AI från Getty Images drivs av NVIDIA Picasso, en anpassad maskininlärningsmodell tränad enbart på Getty Images högkvalitativa innehåll och data från vårt kreativa bibliotek. Kunderna använder sedan textprompt‑till‑bildgenerering för att instruera modellen att fabricera bilder baserat på vårt innehåll och data.
Vad är textprompt‑till‑bildgenerering? 
Textprompt‑till‑bildgenerering låter dig skapa unika bilder på bara några sekunder baserat på textbeskrivningen av bilden du vill se. AI‑generatorn kommer sedan generera bilder som är relevanta för dessa promptar som kan användas genom hela din kreativa process, från idéskapande till utförande.
Vad gör Getty Images för att säkerställa att generativa AI‑bilder skapas ansvarsfullt och är säkra att använda?
Getty Images och NVIDIAs samarbete har tränat den anpassade modellen på de absolut bästa kreativa bilderna från Getty Images för att skapa kommersiellt säkra modeller och produkter. Och vi har tagit hand om att blockera promptar som skulle kunna generera och producera problematiskt innehåll.
Vilken metod använder sig Getty Images av för att skapa kommersiellt säker, generativ AI?
Getty Images har alltid varit en tillförlitlig partner när det gäller kommersiellt säkert, kraftfullt visuellt innehåll som ökar kreativiteten och hjälper våra kunder att påverka världen. Med hjälp av våra kostnadseffektiva och bekymmersfria produkter kombinerat med tjänster som är bäst i klassen, är vårt mål att kunna möta dina ständigt förändrande behov. Vår adoptering och distribuering av AI‑tekniker tränade på fullt licensierat kreativt innehåll främjar det målet och utökar vår kapacitet att leverera exakt det som du letar efter — den perfekta bilden.

Oavsett om du letar efter AI‑genererat innehåll för kreativ inspiration eller bilder som ska användas kommersiellt, erbjuder våra generativa AI‑tjänster fullt skydd och skadeersättning för användning i en snabbt föränderlig juridisk och reglerad miljö.

För att läsa mer om hur vi ser på generativ AI, se sidan Om oss .
Kommer kopior av mitt innehåll någonsin att bli en del av Getty Images generativa AI‑modell?
Ja, dina promptar, genererade bilder och kommentarer kommer alla att användas i den fortsatta träningen av vår modell för att den ska bli effektivare för dig, vår kund. Genom att låta vår modell lära och förbättra sig med hjälp av fortsatt träning kan vi erbjuda dig en förbättrad upplevelse, såsom bättre förståelse av innebörden av din prompt eller minska deformeringar i genererat innehåll.


Alla stillbilder på den här sidan skapades med generativ AI från Getty Images.