CD #: CD029
STK
Cd-titel:

Household Objects 2

Cd-nummer: CD029
Licenstyp: Inga royaltykrav
Samling:

STK

Antal bilder: 150
Cd-priser Priser i USD
Prissättning:
Virtuell cd
Få åtkomst till dina bilder direkt.
Mer information
CD mer information
Beställa bild-cd-skivor
Om du vill lägga till en virtuell cd i beställningen från valfri sida med cd-sökresultat klickar du på ikonen Lägg till i kundvagnen.

Om du vill lägga till en virtuell cd i beställningen från sidan Cd-information klickar du på Pris. Sedan klickar du på länken Lägg till i kundvagnen bredvid det pris som visas.

Köpa cd-skivor
Du köper de artiklar du lagt till i beställningen genom att klicka på kundvagnsikonen som finns längst upp till höger på varje sida. Eller, om du är på sidan Min kundvagn,klickar du på Fortsätt med köpet längst ned på sidan.

Åtkomst till virtuella cd-skivor
För åtkomst till dina virtuella cd-skivor klickar du på Mitt konto överst på sidan. Välj Inköp. Klicka på länken Virtuella cd-skivor i rutan Visa till vänster. Klicka sedan på cd-omslaget för att visa innehållet på din virtuella cd.

Hämtning
Om du vill hämta bilder från din virtuella cd klickar du på ikonen Hämta under cd-omslaget.

Hämta fullständiga instruktioner som är lämpliga för din plattform, operativsystem och webbläsare.

 $ 599.00
close Alla bilder som du köper och hämtar är komprimerade jpg-filer. Filstorleken på komprimerade filer är mindre, vilket gör att det går snabbare att hämta bilder. Storleken på bilden som du hämtar är alltid den komprimerade filstorleken. När du väljer bildstorlek kontrollerar du att de angivna måtten är lämpliga för den avsedda användningen. Om du väljer en större storlek har du större möjligheter att storleksanpassa bilden utan att förlora kvalitet.
Getty Images förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot obehöriga användare av bilden eller klippet. Vid överträdelser av vår immateriella rättigheter kan du hållas skadeståndsskyldig för: faktiska skador, förlorade intäkter, vinster som härleds till användningen av bilden eller klippet och, om tillämpligt, kostnader för insamling och/eller lagstadgade skadestånd på upp till 150 000 USD.
Allt innehåll © copyright 1999-2014 Getty Images. Med ensamrätt.