Sekretesspolicy
sb10062689g-001
sb10062689g-001

Senast uppdaterad: mars 2014

GETTY IMAGES SEKRETESSPOLICY

Getty Images är angeläget om att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy informerar dig om vår insamling och användning av personuppgifter online. Villkoren i denna policy tillämpas på alla webbplatser som tillhör Getty Images om inte andra villkor anges i ett avtal eller annat dokument som du tillhandahålls online eller offline.

Användning av denna webbplats innebär att du har förstått och samtyckt till villkoren i denna policy. Denna webbplats ägs av Getty Images och åtkomst till densamma är möjlig i och utanför USA. Vid behandling av personuppgifter är Getty Images personuppgiftsansvarig och om inget annat anges även personuppgiftsbiträde. Information som samlas in kan behållas och lagras, behandlas, kommas åt och användas i jurisdiktioner vars sekretesslagar skiljer sig från och är mindre skyddande än de som tillämpas i din jurisdiktion.

Insamling av dina personuppgifter

Getty Images samlar in en viss typ av information, såsom den webbplats som hänvisade dig till oss, din IP-adress, webbläsartyp, språk och tider för åtkomst. Vi kan också samla in information om surfning, exempelvis information om sidor du besöker, länkar som du klickar på och andra aktiviteter som vidtas i samband med användning av webbplatsen.

Vi kan kombinera information om ditt besök och din surfning med personuppgifter som du tillhandahåller. Du kan alltid välja att inte tillhandahålla personuppgifter, men i så fall är det möjligt att vissa produkter och tjänster inte är tillgängliga för dig. Personuppgifter (t.ex. ditt användarnamn och lösenord, ditt namn, e-postadress, postadress och telefonnummer) samlas in när du registrerar dig. Ytterligare personuppgifter (t.ex. ditt kreditkortsnummer och din fakturaadress) samlas in för att hantera transaktioner eller för att tillhandahålla dig produkter och tjänster.

Viss demografisk information, t.ex. inom vilken bransch du arbetar, samlas ibland in och kan länkas till dina personuppgifter.

Användning av dina personuppgifter

Getty Images samlar in och använder dina personuppgifter för att driva och förbättra våra webbplatser, hantera dina transaktioner, tillhandahålla kundtjänst, genomföra undersökningar och analyser i syfte att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker och för att visa innehåll som är anpassat efter dina intressen och preferenser.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka meddelanden som har samband med transaktioner såsom välkomstbrev, betalningspåminnelser och bekräftelser på köp. Vi kan också skicka dig enkäter eller marknadsföring via e-post för att informera dig om nya produkter eller tjänster eller annan information som kan vara av intresse. Om du inte vill ta emot marknadsföring via e-post måste du justera dina "preferenser angående personuppgifter" i enlighet med beskrivningen nedan eller följa instruktionerna för att "avbryta prenumerationen" som finns i varje e-postmeddelande.

Personuppgifter som samlas in av Getty Images kan lagras och hanteras i USA eller annat land där Getty Images eller dess dotterbolag, filialer, leverantörer eller agenter har inrättningar. Genom att använda våra webbplatser eller tjänster samtycker du till all sådan överföring av information till andra länder än ditt hemland. Getty Images efterlever Safe Harbor-avtalet mellan USA och EU samt Safe Harbor-avtalet mellan USA och Schweiz som har tagits fram och beslutats av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av data från EU:s medlemsländer och Schweiz. Getty Images intygar att de uppfyller Safe Harbor-avtalens sekretessprinciper om meddelandeplikt, frivillighet, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomförande. Om du vill veta mer om Safe Harbor-programmet eller se Getty Images certifiering kan du gå in på http://www.export.gov/safeharbor/. Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt personuppgiftslagen (inkluderat din rätt att få personuppgifter raderade) kontaktar du oss via "kontaktinformationen" nedan.

Hur dina personuppgifter lämnas ut

Utöver vad som anges i denna sekretesspolicy, lämnar Getty Images inte ut dina personuppgifter till någon utomstående part.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter inom vår företagsgrupp, inkluderat våra dotterbolag och avdelningar, vilka samtliga kan använda din information för de syften som anges här.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som genomför tjänster på våra vägnar. Till exempel kan vi anlita andra bolag för att hantera betalningsprocessen, tillhandahålla lagring av data, vara värd för webbplatser, genomföra beställningar och transporter, hjälpa till med direktmarknadsföring, genomföra revision och annat. Dessa bolag kommer endast att få tillgång till de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsten i fråga. De är skyldiga att iaktta sekretess i förhållande till sådana uppgifter och är förbjudna att använda dem för något annat syfte.

Information om våra kunder, inkluderat personuppgifter, kan lämnas ut till följd av fusion, förvärv eller försäljning av bolaget och/eller dess tillgångar, liksom vid den osannolika händelsen av obestånd, konkurs eller tvångsförvaltning, då personuppgifter överförs som en del av bolagets tillgångar. Vi kommer att meddela om sådana eventuella händelser i enlighet med vad som beskrivs i avsnittet "Förändringar av denna sekretesspolicy" nedan.

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att följa rättsliga förfaranden, svara på anspråk eller skydda vårt bolags, anställdas, kunders eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om du licensierar upphovsrättsligt skyddade fotografier från National Basketball Association, Women’s National Basketball Association, National Basketball Development league eller någon av deras respektive koncernbolag (gemensamt "NBA-parterna"), kan dina personuppgifter lämnas ut till NBA-parterna, deras koncernbolag och samarbetspartners samt användas för deras kommersiella verksamhet inkluderat marknadsföring. Se avsnittet "Preferenser angående personuppgifter" nedan för instruktioner om hur du kan återkalla ditt samtycke att låta din information lämnas ut till NBA-parterna.

Åtkomst till dina personuppgifter

Om du vill granska eller ändra informationen som du tidigare har lämnat till oss kan du komma åt informationen om du går till sidan "Mitt konto" på webbplatsen. Din kontoansvarige kan också hjälpa dig med att göra ändringar, liksom att utöva din rätt att radera personuppgifter. Om du behöver någon ytterligare hjälp kan du kontakta oss på info.sweden@gettyimages.com. Du kan förvänta dig svar från oss inom 10 dagar. Observera att du inte kan ändra ditt användarnamn utan att registrera dig på nytt.

Preferenser angående personuppgifter

Getty Images respekterar din rätt att bestämma över användning och utlämnande av dina personuppgifter. Om du vid någon tidpunkt bestämmer att du inte vill ta emot marknadsföring via e-post från oss meddelar du oss genom att: (1) markera eller ta bort markeringen i tillämplig ruta i registreringsformuläret eller på sidan "Min profil" på webbplatsen, (2) kontakta din kontoansvarige eller (3) skicka ett e-postmeddelande till info.sweden@gettyimages.com.

Om du väljer att inte ta emot marknadsföring via e-post kan du ändå fortsätta ta emot meddelanden om transaktioner och konton (t.ex. e-postmeddelanden med bekräftelser och kontobesked).

Om du är licensinnehavare av NBA-parternas upphovsrättsskyddade fotografier och vill återkalla ditt samtycke att dina personuppgifter får lämnas ut till NBA-parterna, kan du meddela det genom att kontakta din kontoansvarige eller skicka ett e-postmeddelande till info.sweden@gettyimages.com.

Användning av cookies och andra tekniker

Getty Images använder "cookies" för att du ska kunna logga in på våra tjänster och för att hjälpa dig att förbättra din upplevelse av webbplatsen och göra den mer personlig. En cookie är en liten textfil som sparas på din hårddisk eller enhet. Cookies innehåller information, inkluderat personuppgifter, som senare kan läsas av en webbserver i domänen som gav dig cookien. Informationen som cookien samlar in inkluderar datumet och tidpunkten för ditt besök, din registreringsinformation och uppgifter om surfvanor och tidigare köp.

Cookies ger dig många fördelar:

 • De gör det möjligt för oss att identifiera registrerade användare när de återkommer till webbplatsen så att de kan återfå tidigare sökresultat för bilder, komma åt ljusbord och kundvagn samt se sina tidigare fakturor.
 • Cookies sparar dig tid eftersom du inte behöver skriva in samma information på nytt.
 • Cookies gör det möjligt för oss att leverera personligt anpassat innehåll till dig, exempelvis sökresultat och riktad reklam.
 • Cookies ökar säkerheten eftersom de kontrollerar dina inloggningsuppgifter och kan bidra till ett skydd mot bedrägerier.
 • Med cookies sparas dina inställningar när du använder webbplatsen.
 • Cookies används också till att identifiera enskilda kunder i händelse av att de vill ha hjälp direkt av en kundservicerepresentant online.

Vi strävar efter att göra den här webbplatsen användarvänlig och relevant. Vårt mål är att leverera mer personligt anpassade produkter och tjänster till dig.

För det ändamålet samarbetar Getty Images också med tredjepartspartners, som använder cookies på vår webbplats till att:

 • Mäta och analysera statistisk information om sammanlagd användning och volym från användarna av webbplatsen. Den insamlade informationen kan omfatta, men är inte begränsat till, följande: aktiviteter i användarens webbläsare när användaren besöker webbplatsen, användarnas sökväg till webbplatsen, allmän information om besökarens Internetleverantör och värd, samt tidpunkt då användarna går in på webbplatsen.
 • Komma ihåg våra användares tidigare sökningar efter produkter och tjänster och dynamiskt visa dem mer relevant innehåll.
 • Dokumentera användarnas beteende på webbplatsen, t.ex. besökta sidor, e-postmeddelanden som klickats på, formulär som fyllts i samt köpta produkter och tjänster, för att kunna skapa personligt anpassade annonser och meddelanden som tillgodoser användarens behov bättre.
 • Utvärdera användartrafiken och -beteendet på webbplatsen i syfte att sammanställa aktivitetsrapporter, som endast används internt.
 • Bedriva forskning och diagnostik i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • Identifiera användare som kommer till webbplatsen via länkning från en samarbetspartners webbplats eller en sponsrad länk.

Denna sekretesspolicy omfattar endast Getty Images användning av cookies. Den omfattar inte tredje mans användning av cookies. Mer information om Internetmarknadsföringsföretag, exempelvis hur du nekar dem att insamla information, hittar du på www.networkadvertising.org.

Förutom cookies kan vi använda andra tekniker, inkluderat "single-pixel gifs" (även kallade webbfyrar) på våra webbplatser och i nyhetsbrev och e-postmeddelanden som skickas i marknadsföringssyfte. Dessa små elektroniska bilder hjälper oss att ta reda på hur många användare som har besökt vissa sidor eller öppnat meddelanden eller nyhetsbrev. Vi använder inte dessa webbfyrar för att samla in personuppgifter.

Du har möjlighet att acceptera eller förhindra användningen av cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra webbläsarens inställningar för att förhindra användningen av cookies. Observera att den här webbplatsen är optimalt utformad för användning med cookies aktiverade i webbläsaren. Om du väljer att förhindra användningen av cookies kan dina möjligheter att logga in eller använda andra interaktiva funktioner på våra webbplatser och tjänster som är beroende av cookies begränsas. Det kan påverka din upplevelse av webbplatsen negativt.

Dina personuppgifters säkerhet

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss. Vi följer standarder som är allmänt accepterade i branschen för att skydda dina personuppgifter. När du till exempel lämnar känslig information (såsom kreditkortsnummer) i våra formulär för registrering eller beställning, krypterar vi den informationen med en teknik som kallas "secure socket layer" (SSL). Ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera dig absolut säkerhet, även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter.

Om ett lösenord används för att skydda ditt konto och dina personuppgifter är det ditt ansvar att hålla lösenordet hemligt.

Forum och andra interaktiva tjänster

Våra webbplatser kan innehålla diskussionsforum eller andra interaktiva områden eller tjänster, inkluderat bloggar, chattar, elektroniska anslagstavlor, lagrings- eller värdtjänster online eller andra områden eller tjänster i vilka du eller tredje man skapar, publicerar eller lagrar innehåll, meddelanden, kommentarer, material eller andra saker på webbplatserna ("Interaktiva Områden"). Om du använder ett Interaktivt Område ska du vara medveten om att dessa områden är öppna för allmänheten och att alla personuppgifter som du publicerar eller tillhandahåller vid registreringen kan vara synliga för andra. Vi är inte ansvariga för personuppgifter som du uppger i samband med användning av Interaktiva Områden och vi är inte heller ansvariga för hur andra kan komma att använda denna information, inkluderat att skicka dig obeställda meddelanden. Publiceringar på Interaktiva Områden kan finnas kvar på obestämd tid. Om du vill ta bort en publicering kan du när som helst skicka du ett e-postmeddelande till info.sweden@gettyimages.com. Tänk på att borttagning av en publicering från ett Interaktivt Område inte innebär att publiceringen kommer att tas bort från vårt system.

E-posthänvisning

Om du väljer att använda våra e-posttjänster för att tipsa en vän om våra produkter eller tjänster (däribland bilder på ditt ljusbord, marknadsföringskampanjer, nya webbplatser, platsannonser osv.) så kommer vi att be dig om din väns namn och e-postadress. Vi kommer att använda den informationen för att skicka din vän ett e-postmeddelande för att bjuda in honom eller henne att besöka webbplatsen och se de produkter eller tjänster som du har valt. Vi kan använda en utomstående leverantör för att administrera denna funktion, men en sådan utomstående leverantör kan endast använda informationen som har skickats för att möjliggöra utskicket av nämnda e-postmeddelande. Varken Getty Images eller den utomstående leverantören lagrar denna information efter det att e-postmeddelandet har skickats.

Barn

Vi har ingen avsikt att begära eller samla in personuppgifter från någon under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte använda eller lämna information på denna webbplats, inkluderat men inte begränsat till Interaktiva Områden på webbplatsen.

Länkar

Vi kan länka till webbplatser, inkluderat sådana som tillhör utomstående leverantörer, som har annan sekretesspolicy och praxis än vad som anges här. Vi tar inte något ansvar för den sekretesspolicy eller praxis som tillämpas på sådana länkade webbplatser och vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dem innan användning.

Frågor om denna integritetspolicy

Om du har några frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy ska du i första hand kontakta Getty Images (använd kontaktuppgifterna nedan). Om du inte får svar på din förfrågan eller om din förfrågan inte har besvarats korrekt ska du kontakta Direct Marketing Association via e-post till "safeharbor@the-dma.org", brev till "Safe Harbor Line, Direct Marketing Association, 1615 L Street, NW - Suite 1100, Washington, DC 20036" eller per telefon till +1-202-861-2410.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i denna sekretesspolicy. När vi gör ändringar kommer vi att ändra datumet vid "senast uppdaterad" i början av sekretesspolicyn. Om det är väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy eller beträffande hur Getty Images kommer att använda dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig på ett märkbart sätt genom att publicera ett meddelande om ändringarna häri, på vår hemsida eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande. Vi uppmuntrar dig att granska denna policy varje gång du besöker en av våra webbplatser.

Kontaktinformation

Du kan kontakta Getty Images försäljningsavdelning via e-post info.sweden@gettyimages.com, telefonnummer 0200-88 75 14 eller genom att skicka brev till Getty Images, Inc., Gamla Brogatan 17-21, S-111 20 Stockholm.

© 1999-2015Getty Images, Inc. Med ensamrätt. Sekretesspolicy.