Licensinformation
sb10062679i-001
sb10062679i-001
Här finns information om olika typer av licensrättigheter för Getty Images produkter samt om de licensavtal som gäller dessa produkter och rättigheter.
Visa våra licensavtal.

Rättighetsskyddat (RM)

Rättighetsskyddade produkter licensieras med begränsningar för användningen, till exempel begränsningar av storlek, placering eller användningens längd eller geografiska spridning. Du blir ombedd att uppge information om avsedd användning av produkten, vilket sedan avgör vilka användningsrättigheter som beviljas. Vår prisberäknare eller någon av våra säljrepresentanter kan hjälpa dig att fastställa priset. Exklusiva rättigheter finns att köpa för vissa rättighetsskyddade produkter. Alla licenser för rättighetsskyddade produkter omfattas av Getty Images licensavtal för bilder och videor inom redaktionellt, rättighetsskyddat och rights-ready-material.

Royaltyfritt (RF)

Du kan använda royaltyfria produkter flera gånger för flera projekt utan att ytterligare avgifter tillkommer. Priser för royaltyfritt material baseras enbart på filstorleken på den produkt du behöver samt antalet personer som ska ha rätt att använda det (högst 10), inte på den specifika användningen. Du behöver inte betala några ytterligare royaltykostnader för påföljande användningar av en royaltyfri produkt. Precis som med alla Getty Images licenser är dock de beviljade rättigheterna icke-överförbara och personliga för dig. Det innebär att om du beviljas licens för att en royaltyfri produkt får användas i ett härlett material av din kund eller en annan person, får denne inte använda den licenserade produkten separat från det härledda materialet. Royaltyfria licenser är alltid icke-exklusiva. Alla licenser för royaltyfria produkter omfattas av Getty Images licensavtal för royaltyfritt material.

Redaktionellt material (RM)

Produkterna i våra redaktionella samlingar licensieras med begränsningar för användningen, till exempel begränsningar av storlek, placering eller användningens längd eller geografiska spridning. Redaktionella produkter måste användas på "redaktionellt" sätt, vilket avser användning i samband med händelser eller evenemang som har nyhetsvärde eller är av allmänt intresse. Om du vill använda en bild eller en video från våra redaktionella samlingar för icke-redaktionell användning måste du kontakta en säljrepresentant som kan hjälpa dig. Alla licenser för redaktionella produkter omfattas av Getty Images licensavtal för bilder och videor inom redaktionellt, rättighetsskyddat och rights-ready-material.

Förhandslayouter och förhandsgranskningar

Getty Images tillåter att vissa elektroniska filer i deras produkter används kostnadsfritt (eller i vissa fall för en minimiavgift) under en begränsad period, om de enbart används för personligt, icke-kommersiellt bruk och enbart för test eller som exempel. Dessa rättigheter regleras av Licensavtal för förhandslayoutfiler och förhandsvisning av videomaterial. Förhandslayoutsfiler kan användas till att titta närmare på en viss bild eller skapa material för granskning av presentationer till uppdragsgivare. Förhandslayoutsfiler licensieras inte för användning i slutgiltiga projekt, varken för intern eller extern användning.

Musik

Musik licensieras med begränsningar för användningen, till exempel begränsningar av användare, användningsområde, format och media. Du blir ombedd att uppge information som sedan avgör vilka användningsrättigheter som beviljas. Vår prisberäknare eller någon av våra säljrepresentanter kan hjälpa dig att fastställa priset. Licenser för musikprodukter med en låt omfattas av vårt Getty Images licensavtal för musik. I många fall omfattas verk som framförs i offentliga sammanhang av framföranderoyalty. Läs mer under "Grunderna i musiklicensiering".

Musik kan också licensieras med framföranderoyalty och mekanisk royalty inräknat i den första licensavgiften (brukar kallas Direktlicens i den amerikanska musikbranschen) via vår musiksamling Sound Express. Då inkluderas all royalty i den grundläggande musiklicensavgiften som du betalar, och inga ytterligare avgifter tillkommer. I Getty Images licensavtal för musik kan du läsa om alla villkor och begränsningar.